Zastupnička pitanja

Adi Kalem

Adi Kalem

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Nakon više obraćanja građana sa područja Tarčina i Raštelice (Općina Hadžići) i službenog dopisa br. 09/4-19-4-15/23 od 16.01.2023. godine Ministarstvu saobraćaja KS i JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo predsjednika MZ Raštelica, gosp. Almira Husanovića, neophodno je da Vlada KS produži pomenutu liniju do Raštelice. Obzirom da se radi o kraju kantona i populaciji građana koja često koristi javni prijevoz, te zbog neredovnosti autobuskog saobraćaja, pogotovo u zadnje vrijeme ne saobraća autobus Ilidža - Tarčin - Vukovići, neophodno je unaprijediti mogućnost izbora prilikom odabira javnog prijevoza putnika građanima Općine Hadžići. Također, moram napomenuti da su se nakon izgradnje dionice autoputa Tarčin - Ivan sedlo i puštanja iste u promet, stvoreni su svi preduvjeti da se stanica u Raštelici koristi u punom kapacitetu. Također, u sklopu ove inicijative, zamolio bih da se otvore novo stajalište u naselju Krupa i obnovi stajalište u Luke/Sivice kako bi građani nesmetano ulazili i izlazili iz voza.