Zastupnička pitanja

Adi Kalem

Adi Kalem

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Obzirom da sam u oktobru 2023. godine upozoravao na isticanje Prostornog planaKS zaključno sa 31.12.2023. godine, te da će nastati stanje kaosa u KS, obzirom da će Zavod za planiranje i razvoj KS neće izdavati neophodna mišljenja prilikom dobivanja neophodne dokumentacije za građenje, to se nažalost obistinilo. Moje pitanje se odnosi na produženje već isteklog Prostornog plana i izradu novog, odnosno kada će se ovo provesti


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu za postavljanje uređaja za kontrolu saobraćaja u ulici "RAštelica" Općina Hadžići


Adi Kalem

16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rješavanje problema nedovoljnog broja polazaka autobusa za dane vikenda na relaciji Ilidža-Tarčin-Vukovići i obratno


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Da li je moguće obezbjediti redovan minibus (minibuska linija Hadžići-Mokrine-ne vozi već skoro mjesec dana jerje minibus sate linije preusmjerendavozinaRječicu), obzirom naprobleme voznog parka u GRAS-u do početka drugog polugodišta tekuće školske godine


16.11.2023
Puni tekst pitanja:

Na inicijativu koju sam podio na 9. Radnoj sjednici SKS a vezana je za izradu novog Prstornog plana KS i produženje važećeg plana još uvijek nisam dobio odgovor, interesuje me u kojoj fazi je izreda ovog plana?


Adi Kalem

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za unapređenje održavanja javne rasvjete u KS (posebice obrazovnih ustanova)


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izgradnju i rekonstrukciju dijela 0 (nulte) transverzale od ul.Zmaja od Bosne a do raskrsnice sa Vilsonovim šetalištem u dužini od 220 m

Odgovor:

Odgovor Direkcije za puteve KS, broj: 01-04-45131-12/23 A.J. od 08.01.2024. godine


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za obezbjeđenje dovoljnog broja kemoterapija za oboljele od karcinoma u KS


25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa retroreflktirajućih narukvica/trakica


Adi Kalem

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu novog Prostornog plana KS i produženje važenja starog prostornog plana KS


Adi Kalem

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

PREDMET: INICIJATIVE Pokrećem slijedeće inicijative: Inicijativa br.1:

Izmjena trase minibuske linije Tarčin - Trzanj u minibusku liniju Tarčin - Smucka -Trzanj

Obrazloženje:

Postoji opravdan razlog i prostorni kapaciteti da se ova inicijativa realizuje. Djeca iz naselja Smucka koja pohađaju nastavu u O.Š. „Hilmi - ef. Šarić" u Tarčinu svakodnevno prelaze M-17 (obzirom da se radi o saobraćajnici većeg ranga gdje su dozvoljene veće brzine) i izuzetno su ugroženi kao učesnici u saobraćaju, posebno prilikom prelaza saobraćajnice do autobuskog stajališta u naselju Vrbanja. Da bi se izbjegle potencijalne nesreće, neophodno je izmijeniti postojeću trasu minibusa. Ministarstvo saobraćaja je već u ranijem periodu radilo na realizaciji ove inicijative, ali se proces neopravdano zaustavio. Tražim da zbog izuzetne važnosti nastavak realizacije ove Inicijative bude u što kraćem mogućem roku.


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Prilagodba postojeće semaforizirane raskrsnice za slijepa i slabovidna lica

Već godinama postoji potreba da se unaprijedi signalizacija na ovoj raskrsnici. Naime, nakon više apela građana Općine Hadžići za prilagođavanjem ovog semafora, te građana koji imaju stvarnu potrebu za istim, podnosim Inicijativu da slijepim i slabovidnim licima pružimo uslove za normalan život i nesmetan prelazak ove raskrsnice. Također, zbog izuzetne važnosti tražim od Ministarstva saobraćaja KS da u što kraćem roku krene sa realizacijom ove inicijative.


Adi Kalem

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Nakon više obraćanja građana sa područja Tarčina i Raštelice (Općina Hadžići) i službenog dopisa br. 09/4-19-4-15/23 od 16.01.2023. godine Ministarstvu saobraćaja KS i JP Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo predsjednika MZ Raštelica, gosp. Almira Husanovića, neophodno je da Vlada KS produži pomenutu liniju do Raštelice. Obzirom da se radi o kraju kantona i populaciji građana koja često koristi javni prijevoz, te zbog neredovnosti autobuskog saobraćaja, pogotovo u zadnje vrijeme ne saobraća autobus Ilidža - Tarčin - Vukovići, neophodno je unaprijediti mogućnost izbora prilikom odabira javnog prijevoza putnika građanima Općine Hadžići. Također, moram napomenuti da su se nakon izgradnje dionice autoputa Tarčin - Ivan sedlo i puštanja iste u promet, stvoreni su svi preduvjeti da se stanica u Raštelici koristi u punom kapacitetu. Također, u sklopu ove inicijative, zamolio bih da se otvore novo stajalište u naselju Krupa i obnovi stajalište u Luke/Sivice kako bi građani nesmetano ulazili i izlazili iz voza.