Zastupnička pitanja

Hamed Aljović

Hamed Aljović

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, da mi odgovori: Da li je Vlada Kantona Sarajevo prije donošenja odluke o primjeni „Odluke o raspodjeli prihoda koji su ostvareni prodajom svih vrsta prijevoznih karata osim pojedinačnih karata" razmišljala da će doći do nove tužbe od strane pravnog lica KJKP GRAS ili uposlenika GRASA što je puno opasnija varijanta? Te na osnovu kojeg Zakona se u komunalnu djelatnost uvodi privatno preduzeće i da li može doći do još jedne tužbe?”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Premijera KS, gosp. Edin Forto da mi odgovori da li će Vlada KS i dalje finansirati neregistrovani sindikat osnovnog odgoja i obrazovanja u u Kantonu Sarajevo, budući da smo preko medija informisani kako su isti novčano kažnjeni od strane Inspekcije Porezne uprave Federacije zbog neizvršavanja svojih zakonskih obaveza u vidu neplaćanja poreza državi i neuplaćivanja doprinosa uposlenicima.”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi broj zaposlenika osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu. Da li postoji pisana izjava tih uposlenika da im se preko plate odbija članarina? Koliko je zaposlenika kojima se odbija od plate članarina u Sindikatu a nisu dali pisanu suglasnost? Da li je to u suprotnosti sa pozitivnim Zakonskim propisima?”


Hamed Aljović

28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, da mi odgovori zašto se ne primjenjuje Član 22. Zakona o komunalnim djelatnostima KS s obzirom da se veći niz godina ne uvažavaju prijedloz i KJKP „GRAS“-a za usklađivanje cijena prevoza, dok privatni prevoznik samostalno utvrđuje cijene bez saglasnosti Vlade KS?


28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- S obzirom da javni poziv za dodjeljivanje redova vožnje iz 2010. godine još uvijek traje, pitanje je na osnovu kojeg pozitivnog pravnog akta i na koji način je izvršena registracija reda vožnje privatnom prevozniku u sistemu javnog prevoza putnika KS? Da li postoji zvaničan registar redova vožnje nakon zadnje dodjele 22 autobuske i minibuske linije u KS privatnom prevozniku?


28.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, da mi dostavi spisak direktora osnovnih i srednjih škola u KS koji su članovi sindikata tj kojima se preko platne liste odbija članarina za članstvo u sindikatu. Da li je to u suprotnosti sa pozitivnim Zakonskim propisima?


Hamed Aljović

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Za koje namjene su planirana sredstva u iznosu od 1,8 miliona KM koja se nalaze na poziciji budžeta MONKS-a za 2019. godinu na budžetskom kodu 614300, pod nazovom: “ Implementacija Strategije i realizacija zaključaka Skupštine KS za rad sa djecom u poteškoćama u razvoju” u zašto ta sredstva nisu planirana na poziciji plata C entra “Vladimir Nazor” za potrebe plaćanja 58 uposlenika po javnom konkursu


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Molim Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da mi odgovori kada će resorno ministarstvo i ministrica koristiti zakonske ovlasti za smjene v.d. direktora osnovnih škola i v.d. direktorice JU “Djeca Sarajeva” koji grubo krše zakon i imaju više od jednog mandata vršioca dužnosti te kada će doći do smjene istih”?


Hamed Aljović

05.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje kojim se traži dostava određenih informacija od Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo.


05.02.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje za dostavu određenih informacija od Inspektorata rada, zaštite na radu i socijalne zaštite.