Zastupnici po stranačkim klubovima

Klub zastupnika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine-SDP BiH


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 21.11.2022
Rad zastupnika:

Klub zastupnika Demokratske fronte


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub zastupnika Naše stranke


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub zastupnika Narod i pravda


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: predsjedavajući
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zamjenik predsjedavajućeg
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub SBiH


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 21.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:

Klub zastupnika SDA


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Predsjednik
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 02.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika:


Položaj: zastupnik
Položaj u klubu stranaka: Član
Aktivan: Da
U sazivu: 11.11.2022
Rad zastupnika: