Zastupnička pitanja

Samir Suljević

Samir Suljević

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKA INICIJATIVA
1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu
Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili
dijelom snosi Kanton Sarajevo.
2. Da se zadužuju Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS i
Ministarstvo za socijalna pitanja KS, svako u svojoj nadležnosti, da u
komunikaciji sa KJKP „Pokop“ i drugim pokopnim firmama i društvima,
općinama u KS i vjerskim zajednicama koje učestvuju u vjerskom dijelu
dženaze/sahrane, iznađu najbolja rješenja i u što hitnijem roku, uz mišljenje
Ministarstva finansija KS, daju prijedlog po tačci 1. ove Zastupničke inicijative
Skupštini Kantona Sarajevo.OBRAZLOŽENJE
Po evidenciji JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, u periodu februar
2020.-mart 2021. godine, od COVID 19, preminulo je ukupno 741 građanin KS.
Imajući u vidu da jedna dženaza/sahrana košta u prosjeku minimalno 2.000 KM ,
dolazimo do informacije da su građani KS, u proteklih nešto više od godinu dana,
od pojave COVIDA 19 do danas, za dženaze/sahrane svojih najbližih, potrošili
cca 1.500.000 KM.
Kako Država nije dovoljno uradila da zaštiti i pomogne svoje građane, da nije
nabavila vakcine, da su bile afere oko nabavke respiratora, da se kasnilo i kasni
sa
mjerama, da cijene životnih namirnica stalno rastu, smatram da Kanton Sarajevo
mora omogućiti da porodice preminulih od Covida 19, što jeftinije isprate svoje
najmilije.

Za realizaciju ove inicijative potrebna su finansijska sredstva i neophodno ih
pronaći ili predvidjeti Rebalansom Budžeta KS za 2021.godinu ili učečćem drugih
subjekata koji učestvuju u realizaciji dženaza/sahrana.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

ZASTUPNIČKO PITANJE
Kako je moguće da je Vlada KS, u situaciji u kojoj je epidemiološka situacija izuzetno teška, sa
velikim brojem hospitaliziranih teških slučajeva oboljelih od COVID-19 i velikim brojem umrlih,
1. aprila 2021. godine donijela Zaključak kojim se dozvoljava školama, koje izvode nastavu po
međunarodnim programima, da organizuju ispite u školama?
OBRAZLOŽENJE
Po mom mišljenju ovaj Zaključak je u suprotnosti sa stavom epidemiologa - Kriznog štaba i
Zavoda za javno zdravstvo KS koji su, u ovom trenutku, rezolutno protiv bilo kakvog pokretanja
nastavnog procesa uključujući i ispite, posebno kada se uzme u obzir iskustvo sa nastavom
u februaru i enormnim povećanjem broja zaraženih.
Na ovaj način će se direktno ugroziti zdravlje više stotina učenika i njihovih roditelja, te
nastavnika
i uposlenika u ovim školama, jer je infekciju i širenje virusa u ovakvim situacijama nemoguće
spriječiti postojećim epidemiološkim mjerama.Hoćemo li to dozvoliti, a onda za tri
do četiri sedmice opet imati povećanje broja zaraženih Ili ćemo postupiti prema uputstvima koja
su javno dostupna i kojima se školama sa međunarodnim programima, upravo zbog širom
svijeta
nepovoljne epidemiološke situacije, nude i drugi načini organizacije i provođenja ispita!


Samir Suljević

10.11.2020
Puni tekst pitanja:

1. Na koji način će se organizirati smještaj prethodno bolesnika, ako direktorica KCUS-a kaže da je organizirano tako da je učinjena “disperzija” bolesničkih kreveta što je medicinski non-sens, nazabilježeno u medicinskoj praksi, jer infektivni bolesnici moraju biti smješteni na jednom mjestu, izolirani, a ne da se miješaju sa drugim bolesnicima?

2. Kako misle organizirati medicinski kadar da “leta” po klinikama?

3. Da li su timovi za liječenje organizirani u stručne timove

• Prvi ešalon: infektolozi, pulmolozi, anesteziolozi
• Drugi ešalon: internisti
• Treći ešalon: ostale specijalnosti koje su prošle obuku za intubiranje, rad sa respiratorima…..?

4. Tražim hitan odgovor od federalnog ministra zdravstva, zašto ne djeluje na vaninstitucionalno djelovanje KCUS-a, i poduzme sve moguće zakonske mjere, od raspuštanja UO do uvođenja prinudne uprave, kako bi se zaustavila dalja šteta po zdravlje građana KS?

5. Kako je organizirana kontrola, briga i pomoć bračnim parovima, onima koji nisu u mogućnosti izaći po lijekove, osnovno potrepštine, zašto za njih nije otvorena hot linija u slučaju pogoršanja kliničke slike?


Samir Suljević

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Da li je tačna informacija daje za izgradnju kotlovnice Alipašin most „AM1“potrošeno više od 5.000.000,00KM , a da ista radi sa 20-tak posto kapaciteta i da od dana puštanja u rad do danas u toku grejne sezone radi sa konstantnim gubitkom.