Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

Elvis Vreto

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje:

“Koliko je podnesenih i riješenih zahtjeva građana za isplatu obeštećenja, izgubljene dobiti zbog zabrane korištenja i raspolaganja zemljištem koje nije otkupljeno u vodozaštitnoj zoni „Sarajevsko polje“ u 2019/20. godini a kojim upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja?”


05.06.2020

05.06.2020

05.06.2020