Zastupnička pitanja

Elvis Vreto

Elvis Vreto

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH (Službene novine Federacije BiH br :45/10;111/12 i 20/17)."


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornim ministarstvu upućujem inicijativu za donošenje izmjena Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo po hitnom postupku kao i da se istim obuhvate i Općine u sastavu Kantona Sarajevo."


Elvis Vreto

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Zašto niste proveli inicijativu o smanjenju takse kod registracije autoškola iako ste imali obavezu koju Vam je 25. februara naložila Skupština Kantona, koja je jednoglasno usvojila navedene izmjene.
Kako je moguće da Ministrastvo ne provodi odluku SKS više od šest mjeseci iako su stvoreni svi formalno pravni uslovi, podsjećam da se radi o odluci koja je klasični parafiskalni namet, u međuvremenu smo usvojili i tkz Kantonalni korona Zakon koji je u principu utemeljen na smanjenju parafiskalnih nameta, pa ispada da je Vlada u koliziji sama sa sobom, neshvatljivo je da se ministarstvo poigrava odnosno izagrava provođenje volje Skupštine?"


Elvis Vreto

31.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu upućujem pitanje koliko je sklopljeno ugovora o djelu i tražim podatke pojedinačno od svih KJKP od 01.jula do 20.augusta 2020. godine ?


27.08.2020

02.09.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu za nastavak izgradnje primarnog
cjevovoda od Kobiljače do Zelene Meraje (MZ Rakovica) kako bi se na
tom lokalitetu stvorili preduslovi za priključenje domačinstava na
gradski vodovod.

Obrazloženje
Primarni vod gradskog vodovoda urađen je do Kobiljače, potrebno je isti izgraditi do Ze-
lene Meraje kako bi se domačinstva mogla priključiti na gradski vodovod. Inicijativu pod-
nosim na zahtjev građana stanovnika tog područja koji su bez pitke vode, mnogi od njih su
davno sklopili ugovor sa Općinom Ilidža i uplatili potreban iznos novca za priključak.
Obzirom da se proces vodosnadbijevanja MZ Rakovica odvija u više faza, očekujem pozi-
tivan odgovor na pokrenutu inicijativu, kako bi se u saradnji sa Općinom Ilidža realizovala
na zadovoljstvo građana.


27.08.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom
ministarstvu upućujem inicijativu za potkresivanje drveća u naselju Lužani i
Pejton- Općina Ilidža

Obrazloženje
Inicijativu pokrećem na zahtijev građana MZ Lužani i Pejtona kojom tražim da se izvrši potkresivanje
stabala u naselju uz saobaraćajnice kao i niskog raslinja, koje svojim granama prelaze na javnu
površinu i otežavaju preglednost odvijanja saobraćaja, zaklanjaju uličnu rasvjetu te time smanjuju
vidljivost i ugrožavaju saobraćaj i djelimično ili potpuno zaklanjaju saobraćajne znakove.


27.08.2020

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona
Sarajevo", broj 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12), Vladi Kantona Sarajevo, tačnije
resornom ministarstvu upućujem inicijativu da se ubrzaju aktivnosti
priključenja prirodnog gasa domačinstvima na području MZ Rakovica -
Opština Ilidža.
Obrazloženje
Primarni vod prirodnog gasa je odavno stigao u centralni dio naselja, osnovna škola i još
par objekata su postali korisnici, dok ostatak naselja –individualni objekti još uvijek čekaju
priključak na mrežu prirodnog gasa. Obzirom i na politiku KS da se smanji broj individual-
nih ložišta, podnosim navedenu inicijativu da se ubrzaju i što prije otpočnu aktivnosti
priključenja domačinstava na prirodni gas u navedenom naselju u saradnji sa Općinom
Ilidža.