Zastupnička pitanja

Segmedina Srna-Bajramović

Segmedina Srna-Bajramović

18.11.2020

17.11.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svoje nadležnosti izvrši nadzor nad radom KJKP Sarajevogas u vezi poštivanja moratorija Skupštine Kantona Sarajevo po pitanju zapošljavanja.

Također molim da se izvrši nadzor nad radom Nadzornog odbora KJKP Sarajevogas od marta 2020. godine do danas, a naročito nedavne promjene Statuta preduzeća, nove odluke vezane za sistematizaciju radnih mjesta, reorganizaciju, povećanje broja zaposlenih na višim radnim mjestima.

Napominjem da se posebno obrati pažnja na moguće retroaktivno stavljanje datuma na rješenja vezana za gore pomenute radnje kako bi se izbjegao Zaključak Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju, te zloupotrebu protokola."


17.11.2020

Segmedina Srna-Bajramović

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da mi dostavi sve kopije akata koji su bili upućivani svim javnim organima po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Ured za borbu protiv korupcije je dana 18.09.2020. godine odaslao informaciju svim institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo akt broj 20-45-33-650/20 u kojem upozorava na već prijavljene i utvrđene nepravilnosti u vezi zapošljavanja.

Molim Ured za borbu protiv korupcije da mi dostavi skraćenu informaciju o vrsti prijavljenih i utvrđenih nepravilnosti u vezi zapošljavanja, te informaciju o kojim institucijama javnog sektora je riječ."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša za mišljenje da li su Gradsko vijeće Sarajevo, te općinska vijeća prema Zakonu o prostornom uređenju Kantona Sarajevo (Službene novine 24/17) dužna u svojim odlukama imati Stratešku procjenu uticaja na okoliš kod donošenja novih odluka o izmjenama i dopunama odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionih i ostalih planova koji su započeti po starom zakonu."


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

Šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo g. Erduan Kafedžić u odgovorima na zastupnička pitanja i inicijative, kao i medijskim istupima više puta je ukazao na potrebu Ureda za dodatnim uposlenicima zbog povećanog obima posla, stoga podnosim inicijativu da Vlada Kantona Sarajevo HITNO poduzme potrebne korake, te pomogne Uredu sa potrebnim kadrom kako bi što efikasnije odgovorio povjerenim zadacima u trenutku kada građani Kantona Sarajevo svojim mnogobrojnim prijavama Uredu ukazuju povjerenje u njegov rad.

Molim Vladu Kantona Sarajevo da me u što skorijem roku obavijesti o poduzetom.


05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. Napominjem, da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana."