Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
 
29
 
30
 
 
 
 

Sastav skupštine

Održane sjednice Skupštine

16.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama-skraćeni postupak;
3 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama- hitni postupak;
4 Nacrt zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju
5 Nacrt zakona o srednjem obrazovanju
6 Nacrt zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo;
7 Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo;
8a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;
8b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo;
9a Izvještaj o poslovanju KJKP „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9b Izvještaj o poslovanju KJKP „Tržnice-Pijace “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9c Izvještaj o poslovanju KJKP „Park “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9d Izvještaj o poslovanju KJKP „Pokop “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9e Izvještaj o poslovanju KJKP „Rad “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9f Izvještaj o poslovanju KJKP „Vodovod i kanalizacija “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
9g Izvještaj o poslovanju KJKP „Toplane-Sarajevoa “ d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu:
10 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2015. godine, sa prilozima i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" Sarajevo za period 01.01. - 31.12.2015. godine;
11 Izvještaj o stanju u oblasti zapošljavanja u Kantonu Sarajevo za 2015. godinu;
12 Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2015. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog - privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2016. godinu
- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
15.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o zaštiti od buke
3 Prijedlog zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
4 Nacrt zakona o arhivskoj djelatnosti;
5a Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
5b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
6 Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara;
7a Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;
7b Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
8 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
9a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;
9b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo;
9c Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo
9d Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
9e Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „ Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
9f Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo
9g Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
10a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo
10b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo
10c Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo
10d Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
10e Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
10f Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo
10g Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
11 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-15003-9.2/16 od 11.05.2016.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima;
12 Prijedlog odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo;
13 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo;
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora;
15 Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara za 2015. godinu;
16 Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2015. godine;

Stranice

Kontakt

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210
,

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-045

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065