Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- 1 nastavak
6 Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2013. godine;
7 Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2013. godine;
8 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Javne ustanove “MES- Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo”;
9 Prijedlog odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima;
10 Prijedlog odluke o usvajanju Program rada Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo sa Finansijskim planom za 2014. godinu;
37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
3 Prijedlog zakona o dopuni Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći
4 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo (hitni postupak),
5 Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (skraćeni postupak)
- -Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2013. godini
36.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo 2.nastavak
12 Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu
13 Izvještaj o radu sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo za 2013. godinu
14 Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
15 Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;
16 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za period 01.01. do 31.12.2013. godine, sa Izvještajem o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01. do 31.12.2013. godine, Izvještajem o radu direktora u 2013. godini, Izvještajem o radu Upravnog odbora i Izvještajem o radu Nadzornog odbora JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za 2013. godinu;
17a Program rada sa Finansijskim planom KJU "Porodično savjetovalište" za 2014. godinu
17b Program rada sa Finansijskim planom KJU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2014. godinu
17c Program rada sa Finansijskim planom KJU "Gerontološki centar" za 2014. godinu;
17d Program rada sa Finansijskim planom KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2014. godinu;
17e Program rada sa Finansijskim planom KJU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2014. godinu
18 Izvještaj o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.12.2013. godine, sa osvrtom na problematiku obezbjeđenja alternativnog-privremenog smještaja i Plan povratka u i iz Kantona Sarajevo za 2014. godinu
36.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo 1 nastavak
4 Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2014.godinu
5 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu;
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za međunarodno poslovanje na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta
8 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za bankarstvo i finansije na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta;
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
10a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2013. godinu, sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo za 2013. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10g Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10h Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
10i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Apoteke Sarajevo“ za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10j Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
10k Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
10m Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;
11 Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana za 2013. godinu
36. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
3 Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo;
4 Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2014.godinu
5 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila- žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu;
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za međunarodne odnose i evropske studije na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za međunarodno poslovanje na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta
8 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odsjeka za bankarstvo i finansije na fakultetu za ekonomiju i društvene nauke internacionalnog Burč univerziteta;
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajuće Skupštine

Tel:
 • +387 33 562-046

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-042

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-112
Fax
 • +38733 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-114

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-109
Fax
 • +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-044
 • +38733 562-045
Fax
 • +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE

Tel:
 • +387 33 562-065