Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Peta hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Potvrđivanje prijedloga kandidata za predsjedavajećeg odnosno dopredsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
2 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo
3 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo;
4 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo-predlagač Haris Pleho
5 Prijedlog odluke o potvrđivanju smjene ministara u Vladi Kantona Sarajevo
6 Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministara u Vladi Kantona Sarajevo
Osma radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
3 Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
4 Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2016. godinu;
5 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
6 Nacrt Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo
7 Prijedlog odluke o verifikaciji Zakona o istaknutim samostalnim umjetnicima-Prečišćeni tekst
8 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;
9 Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove Studentski centar Sarajevo u dijelu kojim obezbjeđuje životni standard studenata („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 24/00 i 21/06);
10 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
- Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec avgust 2015. godine
- Inicijativa za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH (Realizacija zaključka Skupštine Kantona Sarajevo).
- IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA
Sedma Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o obrazovanju odraslih
3 Prijedlog zakona o preuzimanju izmjenama i dopunama Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija-hitni postupak
4 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o komunalnim djelatnostima-skračeni postupak
5 PredNacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih i imenovanih dužnosnika i savjetnika u Kantonu Sarajevo
6 Prijedlog autentičnog tumačenja odredaba člana 163. stav (15) Zakona o visokom obrazovanju
7 Prijedlog odluke o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana posebnog područja prirodnog nasljeđa „Vodopad Skakavac“.
8 Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2015. godinu
9a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2015. godinu
9b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevska filharmonija za 2015. godinu
9c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih Sarajevo za 2015. godinu
9d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar ‘55 Sarajevo za 2015. godinu
9e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2015. godinu
9f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski festival - Scena MESS za 2015. godinu
9g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2015. godinu
9h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2015. godinu
9i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2015. godinu
9j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2015. godinu
9k Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej „Alija Izetbegović“ za 2015. godinu
9l Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2015. godinu
10 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Biblioteka Sarajevo" za 2014. godinu
11a Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „GRAS“ d.o.o. Sarajevo u 2013. godini
11b Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „GRAS“ d.o.o. Sarajevo u 2014. godini
- Konačan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu
- ZAPISNIK I STENOGRAM
- Informacija u vezi sa sedam nezakonito zaključenih ugovora o radu u Javnoj ustanovi "Kantonalni centar za socijalni rad", te problemom isplate plaća
- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
- Informacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade o ispunjenosti zakonskih uvjeta za rad osnovnih škola kao samostalnih pravnih subjekata
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2015. godine
Nastavak Šeste radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
4 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo-skračeni postupak

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDVAJUĆA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065