Održane sjednice Skupštine

II Nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
3 Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo
4 Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
5 Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH
I hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu-hitni postupak;
2 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu-hitni postupak
3 Prijedlog odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod Federacije BiH iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda
4 Prijedlog odluke o prihvatanju reprograma obaveza po kreditima vanjskog duga
5 Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2015. godine
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.03.2015. godine broj: UO/04-20199/14, koju je donio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 16.12.2014. godine
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za period 01.01.do 31.03.2015. godine, broj: 05/1-2428/14 od 17.12.2014. godine
NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
1 Uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata poslanici/zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Bibiji Kerli
2 Prijedlog za izbor povremene Komisije za izbori i imenovanja i administrativna pitanja Skupštine Kantona Sarajevo
3 Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo
4 Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
5 Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH
Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo
38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-2 nastavak
16 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
17 Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama – voćnjak Glavica i kuća u Gornjoj Vogošći, Blagovac I br. 78;
18 Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo
19 Izvještaj iz oblasti sporta za 2013. godinu
20 Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu
21 Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo
38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - 1 nastavak
3 Prijedlog zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo – hitni postupak
7 Nacrt zakona o podsticaju razvoja male privrede
8 Nacrt zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo
9 Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"-Sarajevo za 2014. godinu;
11 Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo
13 Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine, sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2014. godinu
15 Prijedlog odluke o spajanju Javnih ustanova kulture "Bosanski kulturni centar Sarajevo", "Collegium artisticum, Sarajevo" i "Sarajevo art" u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo";
38. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
4 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu;
5 Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima;
6 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu, radi dugoročnog kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION banke d.d. Sarajevo u iznosu do 7.000.000,00 KM
- ZAPISNIK SA STENOGRAMOM
- INFORMATIVNI MATERIJALI
37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-2 nastavak
11 Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Novi Grad
12a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu
12b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU „Apoteke Sarajevo“
12c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo;
12d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;
12e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
12f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
12g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
12h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
12i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JUKS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
12j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-042


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +38733 562-112
Fax +38733 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Abid KOLAŠINAC
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065