Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Sastav skupštine

Održane sjednice Skupštine

15.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o zaštiti od buke
3 Prijedlog zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti
4 Nacrt zakona o arhivskoj djelatnosti;
5a Prijedlog odluke o prihvatanju ostavke i razrješenju dužnosti ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
5b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
6 Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara;
7a Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo;
7b Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
8 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo;
9a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Park" d.o.o. Sarajevo;
9b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo;
9c Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo
9d Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
9e Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „ Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
9g Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
10a Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Park“ d.o.o. Sarajevo
10b Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Pokop“ d.o.o. Sarajevo
10c Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o. Sarajevo
10d Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Sarajevogas“ d.o.o. Sarajevo
10e Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo
10f Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Tržnice - pijace“ d.o.o. Sarajevo
10g Prijedlog odluke o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo
11 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-15003-9.2/16 od 11.05.2016.godine o kategoriji lica, uslovima i kriterijima za rješavanje stambenog pitanja putem kupovine stana pod povoljnijim uslovima;
12 Prijedlog odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo;
13 Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji na području Kantona Sarajevo;
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Poslovnik o radu Nezavisnog odbora;
15 Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju policijskog komesara za 2015. godinu;
16 Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2015. godine;
17 Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2015.godinu sa Mišljenjem Ministarstva pravde i uprave na Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2015. godinu;
18 Izvještaj o radu Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila - žrtava rata „IKRE“ sa izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu
19 Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2015. godinu;
20 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju, na koje je prethodno dato mišljenje ovlaštenog revizora, Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2015. godinu;
21 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja za 2015. godinu sa prilozima, te Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja;

22a Izvještaj o poslovanju KJU „Gerontološki centar“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima i prijedlogom Zaključka;
22b Izvještaj o poslovanju JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;
22c Izvještaj o poslovanju KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;
22d Izvještaj o poslovanju KJU „Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima
22e Izvještaj o poslovanju KJU „Porodično savjetovalište“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;
22f Izvještaj o poslovanju JU"Kantonalni centar za socijalni rad" za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;
22g Izvještaj o poslovanju KJU „Disciplinski centar za maloljetnike“ za 2015. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2015. godinu) sa prilozima;
- - Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivredi na području Kantona Sarajevo u 2015. godini;

- - Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar-mart 2016. godine;
- - Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2016. godine.

- IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA
Nastavak 14. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
8 Prijedlog odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo
9 Prijedlog odluke o imenovanju Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo;
10 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo
11a Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine KJP "ZOI `84" OCS d.o.o. Sarajevo
11b Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo

Stranice

Kontakt

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210
,

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-045

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065