Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
30
 
 
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

34. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo- I nastavak
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
6 Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža ''Trebević'';
7 Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine;
8 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja
10 Prijedlog odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
11a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" za 2014. godinu;
11b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevo art za 2014. godinu
11c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Bosanski kulturni centar Sarajevo za 2014. godinu;
11d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Biblioteka Sarajeva za 2014. godinu
11e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Collegium artisticum Sarajevo za 2014. godinu
11f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2014. godinu
11g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2014. godinu
11h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove MES - Međunarodni teatarski i filmski festival Sarajevo za 2014. godinu
11i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2014. godinu
11j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Historijski arhiv Sarajevo za 2014. godinu
11k Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Kamerni teatar '55, Sarajevo za 2014. godinu;
11l Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Pozorište mladih, Sarajevo za 2014. godinu
11m Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Narodno pozorište Sarajevo za 2014. godinu
12 Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo za 2013. godinu;
34.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
2 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;
3 Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu
4 Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu
5a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu;
5b Izvještaj o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2013.
5c Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2014. godinu;

7 Prijedlog odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine;
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;
13 Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.05. do 09.05.2014. godine;
III nastavak 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
18 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
13 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća “Kantonalna veterinarska stanica Sarajevo” sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu "IKRE" na Pravilnik o kriterijima za dodjelu sredstava za školovanje djece boraca i djece poginulih boraca;
15 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na srednjoročni Plan i program održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje javnih puteva na području Kantona Sarajevo za period od 4 (četiri) godine;
16 Izvještaj o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom u 2013. godini;
17 Izvještaj o realizaciji Ugovora za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Butilama u Sarajevu i način realizacije kreditnih sredstava Svjetske banke;
33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-II nastavak
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2014. godinu;
11 Prijedlog odluke o uslovima i načinu rješavanja stambenog pitanja mladih putem zakupa uz obavezu kupoprodaje stana;
12 Prijedlog odluke kojom se vrši promjena osnivača i usklađivanje djelatnosti sa Klasifikacijom djelatnosti Bosne i Hercegovine u privrednom društvu Hotel "Maršal" Bjelašnica d.o.o. Sarajevo
22 Preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine date u Konačnom Izvještaju o reviziji finansijskih izvještaja Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu;
Nastavak rada 33.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
4 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
5 Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);
6 Prijedlog zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo;
7 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama
8 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2014. godinu
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ - Sarajevo za 2014. godinu;
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na zasnivanje založnog prava na pokretnim stvarima po zaključenom sporazumu između KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo i Uprave za indirektno oporezivanje BiH;
33.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Razmatranje zahtijeva Plenuma garđana i građanki Kantona Sarajevo;
2 Nacrt budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu;
3 Nacrt zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu;
4 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
5 Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (skraćeni postupak);

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajuće Skupštine

Tel:
 • +387 33 562-046

PREDSJEDAVAJUĆA SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-042

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-112
Fax
 • +38733 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-114

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-109
Fax
 • +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-044
 • +38733 562-045
Fax
 • +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE

Tel:
 • +387 33 562-065