Kalendar događaja

P U S Č P S N
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Konstituirajuća sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata novoizabranim zastupnicima u Skupštini Kantona Sarajevo
38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-2 nastavak
16 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
17 Prijedlog odluke o prenosu prava vlasništva na nekretninama – voćnjak Glavica i kuća u Gornjoj Vogošći, Blagovac I br. 78;
18 Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo
19 Izvještaj iz oblasti sporta za 2013. godinu
20 Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite za 2013. godinu
21 Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo za 2013. godinu, sa mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva i higijenskih prilika na Kantonu Sarajevo
38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo - 1 nastavak
3 Prijedlog zakona o obavezama i ovlaštenjima kontrolora operatera javnog prijevoza putnika u Kantonu Sarajevo – hitni postupak
7 Nacrt zakona o podsticaju razvoja male privrede
8 Nacrt zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo
9 Nacrt zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Kantonu Sarajevo
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana prihoda i izdataka JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"-Sarajevo za 2014. godinu;
11 Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Kantona Sarajevo
13 Prijedlog odluke o usvajanju izmjena i dopuna Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine, sa Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provođenju Urbanističkog plana Grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo (Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža i Vogošća) za period od 1986. do 2015. godine
14 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za 2014. godinu
15 Prijedlog odluke o spajanju Javnih ustanova kulture "Bosanski kulturni centar Sarajevo", "Collegium artisticum, Sarajevo" i "Sarajevo art" u Javnu ustanovu "Centar za kulturu Kantona Sarajevo";
38. Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
4 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu;
5 Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima;
6 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo za upis hipoteke na nekretnine u vlasništvu, radi dugoročnog kreditnog zaduženja kod komercijalne UNION banke d.d. Sarajevo u iznosu do 7.000.000,00 KM
- ZAPISNIK SA STENOGRAMOM
- INFORMATIVNI MATERIJALI
37.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-2 nastavak
11 Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice odnosno preimenovanju ulice na području Općine Novi Grad
12a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu Stomatološkog fakulteta sa klinikama u Sarajevu
12b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU „Apoteke Sarajevo“
12c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za alkoholizam i druge toksikomanije Kantona Sarajevo;
12d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Opća bolnica „Prim. dr Abdulah Nakaš“;
12e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
12f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
12g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
12h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
12i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JUKS Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
12j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo
12k Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo;
12l Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2014. godinu JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
13 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Odlukom Upravnog i Nadzornog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
14a Izvještaj o poslovanju JU "Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima;
14b Program rada sa Finansijskim planom JU Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo za 2014. godinu
15a Izvještaj o poslovanju JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2013. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2013. godinu) sa prilozima
15b Program rada sa Finansijskim planom JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2014. godinu;
16a Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Narodno pozorište Sarajevo" za 2013. godinu
16b Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" za 2013. godinu
16c Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Pozorište mladih", Sarajevo za 2013. godinu;
16d Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo za 2013. godinu
16e Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Sarajevski ratni teatar -SARTR" za 2013. godinu;
16f Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "MES - Međunarodni teatarski i filmski festival, Sarajevo" za 2013. godinu;
16g Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Muzej Sarajeva" za 2013. godinu;
16h Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Sarajevo" za 2013. godinu;

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg Skupštine

Tel:
 • +387 33 562-046

PREDSJEDAVAJUCI SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-042

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-112
Fax
 • +38733 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-114

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-109
Fax
 • +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE

Tel:
 • +38733 562-044
 • +38733 562-045
Fax
 • +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE

Tel:
 • +387 33 562-065