Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Nastavak Šeste radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
4 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo-skračeni postupak
5 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pečatu Kantona Sarajevo-skračeni postupak
6 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo
7 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo-skračeni postupak;
8 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo“.
9 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo
10a Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, na lokalitetu Mejtaš-Bjelave na području Općine Centar-MZ "Mejtaš-Bjelave"
10b Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanje ulice na području Općine Novi Grad- MZ "Briješće"
10c Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice,na lokalitetu Soukbunar na području Općine Centar-MZ "Soukbunar"
10d Prijedlog odluke o izmjeni naziva djela ulice,na lokalitetu Kromolj na području Općine Centar-MZ "Betanija-Šip"
11 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta „Rekonstrukcija, nadziđivanje, izmjena elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade“ kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš, na kojima je kao nosilac prava korištenja upisana JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kao i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš na kojoj je kao nosilac prava raspolaganja upisana Općina Ilijaš.
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za promjenu naziva škole Javna ustanova Srednja trgovačka škola Sarajevo u Javna ustanova Srednja poslovno – komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
13 Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2014. Godinu;
14 Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu;
15 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2014. godinu;
16a Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
16b Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
17a Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
17b Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI 84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2014. godine
18a Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
18b Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija"d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
19a Izvještaj o poslovanju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2013.godinu
19b Izvještaj o poslovanju KJP "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo - Ilidža za 2014. godinu;
20a Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu
20b Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
21a Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
21b Izvještaj o poslovanju KJP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu;
22 Studija o zdravstvenom stanju stanovništva, higijenskim prilikama i zdravstvenoj djelatnosti u Kantonu Sarajevo u 2014. godini, sa Mišljenjem Ministarstva zdravstva i Prijedlogom mjera
23 Informacija o finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i nauke za 2014. godinu (zbirno)
Šesta radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu
3 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu
4 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi znakovnog jezika u Kantonu Sarajevo-skračeni postupak
5 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pečatu Kantona Sarajevo-skračeni postupak
6 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo
7 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o proglašavanju žalosti u Kantonu Sarajevo-skračeni postupak;
8 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o objavljivanju propisa i drugih općih akata u "Službenim novinama Kantona Sarajevo“.
9 Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo
10a Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, na lokalitetu Mejtaš-Bjelave na području Općine Centar-MZ "Mejtaš-Bjelave"
10b Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice, odnosno preimenovanje ulice na području Općine Novi Grad- MZ "Briješće"
10c Prijedlog odluke o izmjeni naziva ulice,na lokalitetu Soukbunar na području Općine Centar-MZ "Soukbunar"
10d Prijedlog odluke o izmjeni naziva djela ulice,na lokalitetu Kromolj na području Općine Centar-MZ "Betanija-Šip"
11 Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju projekta „Rekonstrukcija, nadziđivanje, izmjena elemenata i materijala vanjskog izgleda fasade“ kroz zajedničku gradnju dvije etaže nad postojećim objektom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo - Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš, na kojima je kao nosilac prava korištenja upisana JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kao i jedne etaže nad postojećim objektom Općine Ilijaš na kojoj je kao nosilac prava raspolaganja upisana Općina Ilijaš.
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za promjenu naziva škole Javna ustanova Srednja trgovačka škola Sarajevo u Javna ustanova Srednja poslovno – komercijalna i trgovačka škola Sarajevo
13 Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2014. Godinu;
14 Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2014. godinu;
15 Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, za 2014. godinu;
16a Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu;
16b Izvještaj o radu i poslovanju JP „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2014. godinu
17a Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2013. godinu

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sejo BUKVA
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065