Sastav skupštine

Održane sjednice Skupštine

18.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo
3 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o filmskoj djelatnosti
4 Prijedlog Autentičnog tumačenja člana 57.stav (10) Zakona o visokom obrazovanju
5 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za zdravstenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo
8 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
9 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za zdravstenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevo
10 Prijedlog rješenja o razriješenju Upravnog odbora KAP-u Sarajevo;
11 Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora KAP-u Sarajevo
12a Izvještaj o poslovanju KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
12b Izvještaj o poslovanju Kantonalnog javnog preduzeća za gazdovanje državnim šumama “Sarajevo – šume” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
12c Izvještaj o poslovanju KJP “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo-Ilidža za 2015. godinu
12d Izvještaj o poslovanju KJP "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
12e Izvještaj o poslovanju KJP “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo za 2015. godinu
- IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA
- Dokument okvirnog Budžeta Kantona Sarajevo za period 2017-2019. godina
- Informacija o izvršenom diobnom bilansu opreme i sitnog inventara, na osnovu Odluke o diobnom bilansu opreme i sitnog inventara Ministarstva i Uprave policije broj: 01-66/16 od 07.04.2016. godine
- STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO
- Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 30.06.2016. godine
- Izvještaj o radu Policijskog komesara za period januar-mart 2016. godine
- ZAPISNICI I STENOGRAMI
- Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec maj 2016. godine
17.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Prijedlog zakona o dopuni Zakona o imovini Kantona Sarajevo-skraćeni postupak
3 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uređivanju javnog prijevoza lica zaprežnim vozilima – fijakerima
4 Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;
5a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo;
5b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo;
5c Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“;
5d Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo;
5e Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo;
5f Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo;
5g Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo;
5h Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu;
5i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Klinički centar Univerziteta u Sarajevu;
5j Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2015. godinu Javne ustanove Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš";
5k Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo;
5l Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2016. godinu Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
6a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu
6b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Javne ustanove Muzej Sarajeva za 2016. godinu
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti muzičkoj akademiji univerziteta u sarajevu za prodaju odnosno zamjenu stambene jedinice u vlasništvu Muzičke akademije
8 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa “Sarajevo-gas” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine
9 Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta energetska efikasnost za BiH;
10 Prijedlog odluke o usvajanju Programa uređenja građevinskog zemljišta i realizacije kapitalnih investicija za 2016.godinu
11 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola za informacione tehnologije i savremena gimnazija, Sarajevo, Zmaja od Bosne bb;
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje Visoke škole za računarske i informacione tehnologije
13 Prijedlog odluke o davanju imena trgu na području Općine Centar, na lokalitetu MZ „Trg oslobođenja-Centar”;
14 Prijedlog odluke o davanju naziva novoizgrađenoj ulici, na lokalitetu „Skenderija-Podtekija” na području Općine Centar – MZ "Skenderija-Podtekija”;

Stranice

Kontakt

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210
,

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-045

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065