Održane sjednice Skupštine

Kontakti

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1

Kabinet predsjedateljice i zamjenika predsjedateljice Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDATELJICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


ANA BABIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210
,

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


Sejo BUKVA
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆE SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-045

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065