Kalendar događaja

P U S Č P S N
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Sastav skupštine

Najave sjednica SKS

Održane sjednice Skupštine

Druga radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
2 Verifikacija odluka Odbora za dodjelu javnih priznanja Kantona Sarajevo
3 Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u javnim ustanovama iz oblasti socijalne zaštite u Kantonu Sarajevo
4 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju
5 Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;
6 Prijedlog Programa rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2015. godinu
7 Prijedlog programa obilježavanja Dana Kantona Sarajevo od 02.do 09.05.2015. godine
8 Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo;
9 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usklađivanju statusa preduzeća "ZOI '84" Olimpijski centar Sarajevo d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
10 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje odjeljenja srednje škole Hašemitske Kraljevine Jordan pod nazivom: Srednja škola AL AMEL“ sa sjedištem u Sarajevu- Ilidža Osik br. 8;
11 Prijedlog Odluke o usvajanju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća područja Kantona Sarajevo za period 2014. – 2018. godina;
12 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za 2015.godinu;
13a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2015.godinu
13b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2015. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova
14a Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada za 2015. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
14b Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda za 2015. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo
15 Izvještaj o utrošku sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2014.godinu
16 Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara za 2014.godinu ;
- Informacija o realizaciji zaključaka SKS
- Zapisnici i stenogrami
Treća hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Prijedlog budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);
2 Prijedlog zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2015. godinu (hitni postupak);
3 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju (hitni postupak);
4 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i Odluku o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2015. godinu;
5 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i izdataka JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“-Sarajevo za 2015. godinu;
Prva Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
5 Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori
1 Prijedlog odluke o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo
2 Prijedlog odluke o izboru predsjedavajućih, zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tijela Skupštine Kantona Sarajevo
3 Prijedlog odluke o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo
4 Prijedlog odluke o imenovanju zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo
2 Hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo (hitni postupak);
2 Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Kantona Sarajevo (hitni postupak);
3 Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo (hitni postupak);
4 Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);
5 Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo
6 Prijedlog odluke o dopuni Odluke o usklađivanju statusa Javnog preduzeća „Rad“ sa p.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji BiH
7 Prijedlog rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Kantonalne agencije za privatizaciju Sarajevo
8 Informacija o inicijativi za izmjenu Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH
9 Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru Komisije za izbor i imenovanja
II Nastavak Konstituirajuće sjednice Skupštine Kantona Sarajevo
3 Konstituisanje klubova naroda i kluba Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo
4 Potvrđivanje prijedloga kandidata za izbor predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
5 Izbor delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH
I hitna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo
1 Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu-hitni postupak;
2 Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za 2014. godinu-hitni postupak
3 Prijedlog odluke o prihvatanju supsidijarnog zaduživanja Kantona Sarajevo kod Federacije BiH iz sredstava dodatnog finansiranja po IV Stand by aranžmanu Međunarodnog monetarnog fonda
4 Prijedlog odluke o prihvatanju reprograma obaveza po kreditima vanjskog duga
5 Prijedlog odluke o privremenom finansiranju potreba Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.03.2015. godine
6 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za period 01.01.-31.03.2015. godine broj: UO/04-20199/14, koju je donio Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 16.12.2014. godine
7 Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o privremenom finansiranju potreba JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo" - Sarajevo za period 01.01.do 31.03.2015. godine, broj: 05/1-2428/14 od 17.12.2014. godine
NASTAVAK KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
1 Uručivanje uvjerenja o dodjeli mandata poslanici/zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo Bibiji Kerli

Stranice

Kontakt

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046


PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sejo BUKVA
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Sabahudin DELALIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-109
Fax +387 33 562-110


ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


-
Tel: +38733 562-114


SEKRETAR SKUPŠTINE


Abid KOLAŠINAC
Tel: +38733 562-044
+38733 562-045

Fax +387 33 562-210


ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065