Zastupnička pitanja

Sebija Izetbegović

Sebija Izetbegović

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Zatjev da ministar zdravstva KS, Haris Vranić dostavi elaborat o trenutnom stanju u zdravstvu Kantona Sarajevo, kao i plan razvoja zdravstvenog sistema KS.

1. Navesti sve zdravstvene ustanove koje su na budžetu Kantona Sarajevo, broj i strukturu njihovih uposlenika kao i dinamiku upošljavanja. Posebno je potrebno naglasiti koja struktura kadra, kojih profila i u kojim ustanovama je zaposleno u mandatu ministra Harisa Vranića.

Izričito zahtjevam dokaz o tome da li su provedene zakonom propisane konkursne procedure.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Zbog čega Ministarstvo zdravstva KS nije odgovorilo na Zahtjev da se dostave imena svih uposlenika u javno zdravstvenim ustanovama koje primaju plaće sa budžeta, ako imaju dozvolu ministra Harisa Vranića da rade privatno i zbog čega nije dostavljen traženi učinak na radnom mjestu tih uposlenika.

Dostaviti i dokaz iz zvaničnih protokola o radu navedenih uposlenika.


28.03.2023
Puni tekst pitanja:

Molim odgovor ministra zdravstva KS, Harisa Vranića na navode da on lično izdaje saglasnosti za rad i otvaranje privatnih zdravstvenih ustanova, bez prethodno prikupljenog mišljenja za to određene komisije Ljekarske komore KS.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Zbog čega Vlada Kantona Sarajevo i ministar zdravstva Haris Vranić nikada nisu dali saglasnost za upošljavanje kadra u KCUS na pozicije koje su upražnjene, zbog smrti ili odlaska u penziju uposlenika?


Sebija Izetbegović

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička incijativa za HITNO davanje saglasnost za prijem kadra i popuna upražnjenih radnih mjesta na neodredeno vrijeme (prijem u radni odnos radnika na neodredeno vrijeme: 161) u skladu sa usvojenim Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2022. god , te Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 22 04.2022. godine i Aneksom Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima KS od 13.07.2022. godine zaključenim između KCUS-a i ZZOKS.