Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 32-06-/2019 od 10.06.2019. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 02.10.2019.godine i drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 20.11.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu da se osiguranje od nesretnog slučaja za učenike/ce osnovnih i srednjih škola realizuje raspisivanjem jedinstvenog tendera, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, preko ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade na identičan način na koji realizuju i osiguranje objekata i uposlenika svih osnovnih i srednjih škola.


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite odgovor da li ste informaciju o korištenju tj.propisivanju lijeka Glukogan poslali svim Domovima zdravlja KS na postupanje i da li je informacija dostavljena svim područnim ambulantama i svim timovima porodične medicine, što je definisano Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na medicinska sredstva u KS objavljenom u Službenim novinama KS broj:22/20.


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 27-09-/2018 od 11.09.2018. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 05.10.2018.godine, drugom pojedinačnom ugovoru potpisanim 09.10.2018.godine, trećem pojedinačnom ugovoru potpisanim 30.10.2018.godine, četvrtim pojedinačnim ugovorom potpisanim 17.01.2019.godine i petim pojedinačnim ugovorom potpisanim 23.04.2019.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite informaciju da li ste raspisali tendere za kontinuirane mjerače i glukozne senzore, ketonske trakice, zamjenske pumpe, potrošni materijal i tender za trakice za mjerenje šećera za odrasle, jer ste u odgovoru na moju inicijativu naveli da će se isti raspisati najkasnije do 31.10.2020.godine. Do današnjeg dana tender nije objavljen."


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Prema Okvirnom sporazumu broj 2521/18 od 15.08.2018. godine i 1391/19 od 21.05.2019.godine navedeno je u čl.2 da “Izvršilac se obavezuje da će u ugovorenom periodu pružati usluge servisiranja i održavanja četvorosjedne žičare 41219 SBF4 i šestosjedne žičare 41220 SBK6”, da li pod servisom četvorosjeda mislite na četvorosjed koji nikada nije stavljen u funkciju?


06.01.2021

06.01.2021
Puni tekst pitanja:

Molim da mi dostavite informaciju o tome koje su tačno usluge/popravke tj. servisi vršeni taksativno prema Okvirnom sporazumu koji je zaključen po ponudi 67-08-/2020 od 24.08.2020. godine?
Koji su servisi/popravke taksativno vršeni prema prvom pojedinačnom ugovorom o pružanju usluga potpisanim 21.09.2020.godine?
Također me interesuje koliki je ukupni trošak po svim pojedinačnim ugovorima o pružanju usluga?


06.01.2021
Puni tekst pitanja:

"Ovim putem podnosim inicijativu da Turistička zajednica izdvoji finansijska sredstva kojim bi na vrlo efikasan način uticali na estetiku, ali i popularnost naših planina tokom cijele godine. 

Finansijska sredstva bi bila utrošena na:

1. Postaviti svijetleće olimpijske krugove u području Babinog dola, na istaknuto mjesto,  (poput onih na kružnom toku na Mojmilu);
2. Postaviti dekoracije  za fotografisanje  (fotopoint) na najpopularnije lokacije – Babin do, izlazna stanica šestosjeda, vrh Bjelašnice, Veliko polje na Igmanu, Malo polje na Igmanu.Dekoracije trebaju biti profesionalno dizajnirane (moguće organizovati i konkurs za najbolja idejna rješenja), izrađene od materijala otpornih na različite vremenske uslove, te sadržavati olimpijska obilježja i  nadmorsku visinu
3. Na području grada i na putu prema Bjelašnici i Igmanu postaviti nekoliko bilborda tj. reklama sa sadržajima i ljepotama Bjelašnice i Igmana." 


Danijela Kristić

10.11.2020

10.11.2020

10.11.2020
Puni tekst pitanja:

Molim da shodno mjerama iz Odluke o zaštiti izvorišta iz 1987. godine zajedničkim naporima izvršite izgradnju vodonepropusnih jaraka uz saobraćajnice u prvoj vodozaštitnoj zoni izvorišta Sarajevsko polje, te na vrijeme u skladu sa mogućnostima planirate finansijska sredstva.


10.11.2020

10.11.2020
Puni tekst pitanja:

Molim da me obavijestite o odvodnji otpadnih voda iz poslovnih objekata u II vodozaštitnoj izvorišta Sarajevsko polje, koji uslovi moraju biti ispunjeni, ispunjavaju li svi objekti u pomenutoj zoni te uslove, te koji javni organ je nadležan za izdavanje vodnih dozvola za takve objekte.


Danijela Kristić

12.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim da nas informišete u kakvom se statusu nalazi Odluka donesena 06.08.2020. od strane Premijera Nenadića, a odnosi se na obustavu korištenja započetih i planiranih godišnjeg odmora  za članove upravljačkih struktura zdravstvenih ustanova. 
Budući da su u Upravnim i Nadzornim odborima zdravstvenih ustanova i članovi iz reda uposlenika tih ustanova,  zastupljeni i ljekari koji sve vrijeme obavljaju svoje redovne poslove kao i dežure, od proglašenja stanja pandemije, potom i pogoršanja epidemiološke situacije, ovom mjerom im je uskraćeno pravo iz radno-pravnog statusa.
Obzirom na aktuelnu, sada povoljniju epidemiološku situaciju, da li je i kada planirano revidiranje ili stavljanje van snage donesene Odluke."


05.10.2020

12.10.2020

05.10.2020
Puni tekst pitanja:

"Molim da izvršite nadzor nad zaštitnim šumama i šumama s posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo, da li su na karti i na terenu obilježeni vidljivim znakovima, koji su određeni u propisu o proglašenju šume, te utvrdite da li se poštuju ostali propisi iz Zakona o šumama KS."


05.10.2020

12.10.2020

05.10.2020

12.10.2020

05.10.2020

05.10.2020

12.10.2020