Zastupnička pitanja

Danijela Kristić

Danijela Kristić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo izrazivši nezadovoljstvo zbog odgovora koji je dobila, ponovo je pokrenula zastupničku inicijativu “za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije KCUS - BOLNICA JEZERO u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnijela je zastupničku inicijativu “da se izvrši revizija svih izdatih odobrenja tj. znaka pristupačnosti koja su izdata prema Pravilniku o obilježavanju vozila kojim upravljaju lica sa invaliditetom ili kojim se prevozi lice sa invaliditetom objavljeno u Službenim novinama broj 01-04-02-2-3537/15, te da mi dostavite evidenciju svih izdatih znakova pristupačnosti, čija je forma definisana navedenim Pravilnikom”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Zašto do danas nije usvojena privremena Odluka o Zaštiti izvorišta vode za piće sarajevskog polja.I na osnovu kojih zakonskih propisa se izdaju urbanističke i građevinske dozvole na području Općine Ilidža u I i II vodozaštitnoj zoni.”


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Koliko je bilo utvrđenih moždanih smrti u jedinicama intenzivne njege od dana kada su usvojene Izmjene i dopune Zakona o pretpostavljenom pristanku? Koliko se obavilo razgovora sa porodicama i koliko je bilo pristanaka u odnosu na ukupan broj obavljenih razgovora? Postoji li u KCUS tim za transplantaciju i da navedete imena i prezimena članova tog tima.”


Danijela Kristić

29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zašto Klinički centar ne poštuje odluke suda. Da li je pokrenut disciplinski postupak protiv lica koja su doprinjela da KCUS pretrpi finansijsku štetu radi ne poštivanju odluka suda.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Koliko trenutno ima zaposlenih logopeda u DZ u KS?
- Koliko se čeka na pregled logopeda?
- Raspolažem informacijom da DIP na KCUS i DZ šalju djecu u Udruženja i kod privatnih logopeda jer nema termina. Da li je to istina i da li se ti troškovi mogu refundirati?
- Da li postoji saznanje o broju djece sa govorno – jezičkim problemima, koji trebaju rad sa logopedom?
- Shodno tome, da li će DZ u narednom periodu zapošljavati ovaj deficitarni kadar, da se ne bi dolazilo u situaciju da se navedeni pregled i daljnji tretman ne može obaviti?


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se izvrši rekonstrukcija putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica Rustem – pašina, od kružnog toka do mosta na Ilidži.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za uvođenje prakse korištenja heklanih hobotnica na odjelu neonatalogije KCUS - BOLNICA JEZERO u inkubatorima, posebno za prijevremeno rođene bebe.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Zbog nedostatka neuropedijatara u Kantonu Sarajevo (trenutno na KCUS ima samo jedan neuropedijatar), došlo je do dugih lista čekanja (duže od 6 mjeseci ) na očitanje eeg nalaza, te nemogućnost pristupa osnovnim zdravstvenim uslugama za djecu sa poteškoćama u razvoju.
- Djeci su onemogućene kontrole i samim tim upisi u školu, revizije invalidnina i pravovremeno reagovanje na probleme koje imaju.
- Da li ZZO zbog nemogućnosti KCUS da pruži pravovremenu uslugu može refundirati te troškove koji se rade u privatnim Poliklinikama u BiH ili van granica BiH, ukoliko navedenu uslugu nije moguće pravovremeno uraditi u BiH?
- I koji su Vaši prijedlozi za dugoročno rješavanje ovog problema?


Danijela Kristić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

“Ovim putem podnosim inicijativu da se lijekovi grupe inhibitora protonske pumpe i H2 blokatori stave na esencijalnu listu bez vremenskog ograničenja za dijalizne i transplantirane pacijente, koji propisanom terapijom ovlaštenog doktora, moraju piti navedeni lijek duže od 2 mjeseca”.


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Ovim putem podnosim inicijativu za refundiranje troškova prevoza onih pacijenata koji pri odlasku na dijalizu koriste vlastiti prevoz, kao što je regulisano u drugim kantonima


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Koliko je u 2017. godini u KCUS urađeno transplantacija bubrega? Od toga koliko je bilo kadeveričnih transplantacija, a koliko transplantacija sa živih donora”?


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za spisak pravnih lica kojima je odobreno upošljavanje uposlenika putem programa sufinansiranja preko Službe za zapošljavanje KS za period 2017. i 2018. godine.

Odgovor:

Zakon o zaštiti ličnih podataka


Danijela Kristić

31.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za poboljšanje javne rasvjete u naselju Alipašino polje.


Danijela Kristić

23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za subvenciju troškova produženog boravka za djecu sa invaliditetom”.


23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za imenovanje Koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu koje je definisano članom 14 Pravilnik o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru FbiH, objavljeno u Službenim novinama FBiH br.06/2017.


23.01.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za dešavanje 16.01.2019, kada su u kasnim noćnim satima 4 nepoznate osobe zajedno sa 1 uposlenikom van radnog vremena koristili vlasništvo ZOI 84, tačnije dva ratraka i sa istim napravili štetu na stazama.


Danijela Kristić

25.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za prihode od prodaje ski karata u prethodnoj skijaškoj sezoni 2017/18 godina.


25.12.2018
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Danijela Kristić, na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 19.12.2018. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za projekte izgradnje i sanacije ski-staza.