Kontakti

KABINET PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG

Tel: +387(0)33 562-044
Fax +387(0)33 562-210

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Elvedin OKERIĆ
Tel: +387 33 562-044
Fax +387 33 562-210

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Danijela KRISTIĆ
Tel: +387 33 562-111
Fax +387 33 562-110

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Jelena PEKIĆ
Tel: +38733 562-111
Fax +387 33 562-110

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Vibor HANDŽIĆ
Tel: +387 33 562-044
Fax +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE

Aida ZEKOVIĆ
Tel: +387 33 562-093
Fax +387 33 562-210

ŠEF KABINETA PREDSJEDAVAJUĆEG I ZAMJENIKA PREDSJEDAVAJUĆEG

Aida ARAP
Tel: +387 33 562-046