Kontakti

Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine


Aida ARAP, Šef Kabineta
Tel: +387 33 562-046

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO


Elmedin KONAKOVIĆ
Tel: +387 33 562-042
Fax +387 33 562-210

ZAMJENIK PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


Vibor HANDŽIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


Danijela KRISTIĆ
Tel: +38733 562-045
Fax +387 33 562-110

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE


Smiljana VITEŠKIĆ
Tel: +387 33 562-112
Fax +387 33 562-110

SEKRETAR SKUPŠTINE


Almira KULOVAC ŠETKIĆ
Tel: +387 33 562-044
+387 33 562-108

Fax +387 33 562-210

ŠEF PRESS SLUŽBE


Lamija BOJADŽIĆ
Tel: +387 33 562-065