Zastupnička pitanja

Zvonko Marić

Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu "za preispitivanje mogućnosti za umanjenje enormno visokih računa koji dolaze građanima za vodu, za utrošak koji nisu napravili".


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture, vezano za "prečišćavanje otpadnih voda iz Istočnog Sarajeva".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na 33. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 02.10.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, podnio inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, te istu dostavio u pisanoj formi.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za „poslovanje hotela Maršal na Bjelašnici“.

Pitanje u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za „izgradnju postrojenja za pročišćavanje komunalnih voda PPOV Butile“.

Pitanje u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio inicijativu vezanu za rad Komisije za pravdu,ljudska prava i građanske slobode Skupštine Kantona Sarajevo te je uputio svim Klubovima zastupnika koji imaju svoje predstavnike u ovoj Komisiji.

Inicijativa se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je podnio Inicijativu upućenu Vladi Kantona Sarajevo, a vezana je za odgovore na zastupnička pitanja.

Inicijativa se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je postavio zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja KS "ko će snositi odgovornost zbog pogrešno odštampanih zdravstvenih knjižica za osiguranike, koji su zbog toga ostali bez mogućnosti da dobiju zdravstvene usluge u nadležnim medicinskim ustanovama".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je na 30. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 24.05.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje vezano za "penzionisanje ili umirovljenje radnika Grasa".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je postavio zastupničko pitanje vezano za "Srednjoškolski centar Hadžići".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić postavio je zastupničko pitanje vezano za "protivpožarnu zaštitu u stambenim zgradama".

Zastupničko pitanje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje Zvonke Marića vezano za upraviteljstvo se nalazi u prilogu.


Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić je postavio zastupničko pitanje upućeno Zavodu zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.

Pitanje se nalazi u prilogu.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da mislim kako je riječ o hronično lošoj praksi da se na početku godine ne prezentira izvještaj za prošlu godinu, što je svojstveno u svim ozbiljnim poslovima, moje pitanje je kada će i da li će uopće doći do čina prezentiranja onoga što su Vlada i Skupština KS uradili u protekloj godini ? Ne bih volio da dobijem odgovor kako se ti izvještaji mogu naći na službenim stranicima Skupštine i Vlade Kantona Sarajevo, jer građani zbog kojih smo ovdje nemaju mogućnost da izvrše uvid u tu formu izvještaja. Mislim da je po samoj prirodi posla i u skladu sa propisima Vlada dužna da podnese izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo kao najvišoj zakonodavnoj vlasti, od koje traži podršku za politike koje vodi.


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tematsku sjednicu o KJKP "Vodovod i kanalizacija" d.o.o.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" S obzirom da u Sarajevu postoji između 4 i 5 hiljada oboljelih od reumatoidnog artritisa molim ministarstvo zdravstva KS da iznađe modus kako bi se pomoglo oboljelim pacijentima da dobiju biološke lijekove koji su prisutni na farmaceutskom tržištu već 15 godina”


Puni tekst pitanja:

" Izražavam nezadovoljsto zbog činjenice da na većinu pitanja koje sam postavio i inicijativa nisu na adekvatan način reagirala ministarstva i ustanove Kantona Sarajevo što zapravo dokazuje da takvim pristupom ne poštuju Vladu KS, zastupnike kao i najviše zakonodavn,
o tijelo Skupštinu Kantona, kao ni zakone ovoga društva. Iz navedenog Vas molim da učinite nešto kako bi navedeni subjekti ispunjavali svoje zakonom previđene obaveze" .


Puni tekst pitanja:

Više pitanja koja se odnose: vezano za doktorat i isplate da li je Jasmina Biščević Tokić u to vrijeme imala odluku nastavnog vijeća ili joj je bez odluke uplaćen novac za doktorat ? osoba koja je radila na IT sistemu , Jasmina Biščević Tokić se nije izjasnila da li je u pitanju njen zet, drugo on navodi da je u sklopu svojih usluga ugradio određene dijelove u računare pa da li su ti djelovi zaista ugrađeni i da li Zavod posjeduje račune od ugrađenih djelova, da lije isti platio porez na isplaćeni novac od strane Zavoda? da li je ova firma iz ID-S CONSULTING ista ona firma koja se povezuje sa brisanjem podataka iz baze KCUS, te da li je ova firma kopirala bazu podataka Zavoda takođe nelegalno, da li se pomenuta firma povezuje sa pokušajem da razvije softver baze podataka, što je avansno plaćeno od strane Zavoda projekat nije realizovan a avans nikada nije vraćen?
Što se tiče plaćanja mjesečnog iznosa paušala UO za svega 3 dana posla i u koliko je paušal plaćen da li se tako postupalo sa svim UO Zavoda jer postoje saznanja da se samo jednom UO na takav način isplatio paušal, a drugima samo za broj dana koje su proveli radeći na funkciji?
- Zašto je navedeno u obrazloženju za produžetak ugovora dr. ŠEFIKI da je deficitaran kadar, te u samom Ugovoru naveli isključive razloge prestanka Ugovora koji ne ostavljaju nikakv prostor i da se sutra pojavi mladi ljekar sa biroa za zapošljavanje da se sa istom raskine Ugovor. Na osnovu čega i kojeg pravilnika je dotična bila zamjenik direktora te redovno primala povišice, iz tog razloga očigledno je da postoji veza i ogromna privilegovanost tadašnje uprave i dotične doktorice.
vezano za članstvo Dr. Jasmine Biščević Tokić u Glavnom odboru SD A, isto je dostupno na internetu te je ista potpisala izjavu pred punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da ne obavlja nikakve stranačke funkcije i time dovela u zabludu ministarstvo zdravstva, te nas interesuje šta je ministarstvo zdravstva učinilo po tom pitanju?
Također pitanje koje nije vezano za niti jedan odgovor a novo je, odnosi se na to da li je dr. Jasmina Biščević Tokić pored mišljenja resornog ministarstva zdravstva daje njen mandat istekao nastavila da bude član UO Zavoda za medicinu rada donosi odluke i prima naknade ? Želim da mi se odgovori o kojem se periodu radi i da li su odluke koje je takav UO donosio
validne?

Odgovor:

Odgovor dostavljen zastupniku


Puni tekst pitanja:

" Budući da su kroz inspekcijski nadzor u televiziji Sarajevo dokazani svi moji navodi iz ranijih pitanja vezanih za ovo Javno poduzeće čiji je osnivač Skupština KS najljubaznije molim Vladu KS, resorno ministarstvo, upravljačke strukture televizije Sarajevo da se očituju u povodu ponovnog pokušaja provođenja samovolje direktora Elvira Resića”.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

Budući da znam da je znatan broj zastupnika i ministara u posjedu pisma glavne i odgovorne urednice TVSA Amele Hubijer, koja na tu poziciju podsjećam nije imenovala samu sebe, već u skladu sa koalicijskim dogovorom SDA – SBB i zakonskom regulativom, pitam resornog ministra šta je poduzeto da se sačuva njen profesionalni dignitet ? Ja nisam odvjetnik Amele Hubijer, ali kao zastupnik sa punim pravom branim dignitet funkcije javnog preduzeća TVSA, funkcija unutar njega i na ovaj način upozoravam na kršenje osnovnih zakonskih načela i diskiminaciju zaposlenika da obavlja posao koji mu je povjeren. Iz obilja iznesenih zapažanja i iskustava glavne i odgovorne urednice, dovoljno je da istaknem samo rečenicu koju je navela, citirajući preporuku izvršne direktorice Amre Zolj : „Nemoj se ti ništa sekirati, samo se opusti ti si ionako ovde došla kao padobranac, možeš raditi neku emisiju, i primaj visoku plaću jer ionako nisi jedina sa visokom plaćom u ovom poduzeću, a koji ništa ne radi.“
Da bih zaštitio ipak dignitet institucije čije je osnivač Skupština KS, a ja izabrani predstavnik građana neću navoditi ostale pojedinosti iz ovog pisma, ali molim resornog ministra Nenadića da poduzme sve zakonom predviđene mjere i radnje, da se ovaj nemili slučaj riješi. Također napominjem da je na sceni pravna anarhija u ovoj televizijskoj kući oko izrade internih zakonskih akata kao što su sistematizacija radnih mjesta, određivanje minimalne plaće, određivanje koeficijenta gdje zaposlenik sa Višom stručnom spremom ima viši koeficijent nego sa Visokom stručnom spremom. Riječ je o nekoliko još radnji koje opet neću zbog obzira prema toj televizijskoj kući da navodim, ali u cilju sprečavanja težih posljedica i najavljenih tužbi obeshrabrenih zaposlenika molim ministra Nenadića da zatraži inspekcijski nadzor kako ove nepravilnosti ne bi eskalirale.


Puni tekst pitanja:

S obzirom na učestali trend diskreditacije članova Vlade i premijera, čiji ja nisam odvjetnik niti želim to biti, jer smatram da bi oni trebali i morali da se brane od primitivnih načina komunikacija sa njima, ja želim da zaštitim institucije koje oni obavljaju pogotovo kada je riječ o dopisu koji je naslovljen na ime premijera i ministra za obrazovanja, nauku i mlade pod nazivom Predmet : ultimatum. Da ne bih zapao u kontradiktornost i bio saučesnik diskreditiranja institucija koje želim da zaštitim navest ću samo posljednju rečenicu iz ovog dopisa koji je naslovljen kao ultimatum : „ Da bi bili kristalno jasni, ukoliko ne razrješite ovaj školski odbor, možete potražiti novog socijalnog partnera s kojim ćete provoditi reforme u obrazovanju.“ U potpisu je Saudin Sivro samozvani predsjednik ovog sindikata koji je potpuno nelegalno obavljao ovu dužnost uz finansijsku potporu Vlade. Drugi dopis odnosi se također na istog potpisnika a upućen je na ruke ministru za obrazovanje, nauku i mlade koji uz iznošenje znatnog broja kompromitirajućih detalja, koje također ne bih iznosio iz gore navedenih razloga, ali ću također citirati samo jednu rečenicu ucjenivačkog karaktera koja glasi : „ Definitivno da nemate autoriteta da ovakve probleme ( imenovanje direktora po volji predsjednika sindikata) koje sami napravite blagovremeno riješite, sve reforme koje radite, od danas su pale u vodu, doviđenja.“
Iz samo ovog navedenog jasno je o kakvom grubom diskreditiranju dužnosti funkcija u okviru Vlade vrši samozvani predsjednik sindikata i s toga molim da se poduzmu mjere kako bi se zaštitili od ovakvih besmislenih i grubih oblika komuniciranja. U tom stilu pomenuo bih i slučaj u kojem je direktor VIK-a na upit premijer o 14 novozaposlenih u ovom javnom poduzeću dao premijeru vrlo upitnu izjavju, da je to učinjeno prema uputama EBRD-a. Premijer je tu izjavo dao i za medije, da li politički naivno ili vjerujući bez rezervno direktoru VIK-a, ali je uslijedio demant i Svjetske banke , tako da se premijer ponovno našao u „ Istinomjeru“ u kojem samo da podsjetim se uglavnom tretiraju oni koji daju nedosljednje da ne kažem neistinite izjave, što smatram da nije afirmativno za jednog premijera. Za sve ostale slučajeve zbog kojih se premijer našao u „istinomjeru“ smatram da on treba da preuzme odgovornost za takvo nešto.


Zvonko Marić

Puni tekst pitanja:

" Nezadovoljan sam odgovorom na postavljeno pitanje sa 22.Radne sjednice Skupštine KS , koje je vezano za visinu naknade koju izdvajaju etažni vlasnici za održavanje zajedničkih prostorija. U odgovoru sam prepoznao pokušaj manipulacije članovima 352. i 376. koji se odnose na zajedničke prostorije , vezivanje zemljišta za etažne stanove etažnih vlasnika, a ja sam pitao samo o visini naknade koja nije jasno precizirana za održavanje zajedničkih prostorija. Ova neuređena oblast, prije svega mislim na usklađivanje kantonalnog zakona sa federalnim zakonom o stvarnim pravima je izvor manipulacija i vakuma koji proizvodi nesporazume, nesuglasice vezane za ovu oblast. Zato vas najljubaznije molim da mi odgovorite na postavljeno pitanje i kako namjeravate da riješite ovaj vakum do donošenja zakona koji je pred skupštinske zastupnike već dolazio u formi prijedloga nacrta zakona sa zakašnjenjem više od dvije godine“ ?


Puni tekst pitanja:

" Budući da već skoro dva mjesca nisam dobio odgovor na postavljeno pitanje koje je u vezi sa mahinacijma koje se dešavaju u zdravstenoj ustanovi medicina rada, suvišno je da Vas podsjećam da ste na taj način prekoračili zakonski rok za davanje odgovora na zastupničko pitanje.
Umjesto što se upravljačke strukture na hitnim sjednicama bave istažnim radnjama vršeći pritisak i mobing na zaposlenike, pokušavajući da na taj način otkriju kako su informacije o tim protuzakonitim radnjama „ procurile“ do mene kao zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo, logično i normalno bi bilo da se bave uzrocima i teškim posljedicama koje su nastale zbog njihovih protuzakonith radnji. Zato vas najljubaznije molim da mi menadžment odgovori, odnosno tamošnji direktor na sve one postavljene upite, a ne da mi odgovara neko ko je akter u ovoj protuzakonitoj priči a prije svega mislim na imenovane upravljačke strukture, jer nelogično je da mi odgovor daje neko ko je imenovan u toj aferi koja je oštetila zavod u svakom smislu. S obzirom da sam u međuvremenu došao još do znatnog broja dokaza o onome šta se dešavalo u proteklom periodu u zavodu , mislim da bi i tužiteljstvo trebalo da se uključi u rasvjetljavanje svega onoga što se dešava u toj ustanovi koja pored ostalih pretendira da bude dio reforme zdravstva koja se najavljuje.“