Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Zašto niko iz ustanove na čijem se čelu Vi nalazite nije prisustvovao sastanku o početku saradnje Vlade KS i ambasade SAD, a tiče se jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije?-


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se Vlada Kantona Sarajevo (nadležne službe), aktivno uključe u rješavanje problema sa grijanjem u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da mi date informaciju da li je poništen javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo u školskoj 2019/2020 godini raspisanog dana 31.07.2018.godine i ukoliko jeste da mi isto dostavite?


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema linije gradskog prijevoza na relaciji Kotorac-Dobrinja, kao i Kasindolska ulica-Dobrinja i povratno.”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema socijalne linije gradskog prijevoza kao pomoći migrantima u kampu Ušivak”


Arijana Memić

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za organizovanje prevoza pacijenata oboljelih od malignih oboljenja na kemoterapiju/radioterapiju pacijenata sa Općine Hadžići.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za zamjenu dotrajalog školskog inventara (klupe, stolice, table, ormarići, itd), u “Prvoj osnovnoj školi” na Ilidži.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Da li je u toku školske 2019/2020 godine planirano zapošljavanje diplomiranih socijalnih radnika, kao stručnih saradnika u školama?


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za provođenje epidemiološke studije o učestalošću malignih oboljenja i trendu obolijevanja na Općini Hadžići.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.


Arijana Memić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim Vas da mi dostavite informaciju da li Zavod za zaštitu žena i materinstva posjeduje mamograf, te da li je isti u funkciji? Obzirom da postoje informacije da isti nije u funkciji te da pacijentice čekaju već više od dva mjeseca kako bi zakazale termin za pregled.”


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za uvođenje godišnje iskaznice/kupona za učenike osnovnih škola i učenike 1. i 2. razreda srednjih škola koji uživaju povlasticu besplatnog prijevoza.