Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema linije gradskog prijevoza na relaciji Kotorac-Dobrinja, kao i Kasindolska ulica-Dobrinja i povratno.”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “za rješavanje problema socijalne linije gradskog prijevoza kao pomoći migrantima u kampu Ušivak”


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Zašto niko iz ustanove na čijem se čelu Vi nalazite nije prisustvovao sastanku o početku saradnje Vlade KS i ambasade SAD, a tiče se jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije?-


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa “da se Vlada Kantona Sarajevo (nadležne službe), aktivno uključe u rješavanje problema sa grijanjem u Historijskom muzeju BiH u Sarajevu”.


26.11.2019
Puni tekst pitanja:

• Molim Vas da mi date informaciju da li je poništen javni konkurs za prijem radnika u radni odnos u JU Gimnazija Dobrinja Sarajevo u školskoj 2019/2020 godini raspisanog dana 31.07.2018.godine i ukoliko jeste da mi isto dostavite?


Arijana Memić

13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za provođenje epidemiološke studije o učestalošću malignih oboljenja i trendu obolijevanja na Općini Hadžići.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za organizovanje prevoza pacijenata oboljelih od malignih oboljenja na kemoterapiju/radioterapiju pacijenata sa Općine Hadžići.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za zamjenu dotrajalog školskog inventara (klupe, stolice, table, ormarići, itd), u “Prvoj osnovnoj školi” na Ilidži.


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Da li je u toku školske 2019/2020 godine planirano zapošljavanje diplomiranih socijalnih radnika, kao stručnih saradnika u školama?


13.11.2019
Puni tekst pitanja:

- Kada ste posljednji put, Ministarstvu civilnih poslova, dostavili izvještaj o vršnjačkom nasilju?
Molim da navedete tačan datum, te da mi dostavite taj izvještaj.


Arijana Memić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članovima 211. i 214. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

“Molim Vas da mi dostavite informaciju da li Zavod za zaštitu žena i materinstva posjeduje mamograf, te da li je isti u funkciji? Obzirom da postoje informacije da isti nije u funkciji te da pacijentice čekaju već više od dva mjeseca kako bi zakazale termin za pregled.”


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za uvođenje godišnje iskaznice/kupona za učenike osnovnih škola i učenike 1. i 2. razreda srednjih škola koji uživaju povlasticu besplatnog prijevoza.


Arijana Memić

23.07.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za objavljivanje javne rang liste/registra svih lica koja ispunjavaju uvjete za dodjelu stana na korištenje i registra svih lica (ratni vojni invalidi, roditelji, supruge i djeca šehida bez oba roditelja) koja ispunjavaju uvjete za dodjelu stana u vlasništvo.


Arijana Memić

22.05.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je sljedeće zastupničko pitanje:

• Postoji li mogućnost da se do uvođenja plastičnih kanti za smeće vrate stari kontejneri u naselju Doglodi?


Arijana Memić

22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje Javnoj ustanovi Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS tražeći dostavu informacija oko intervencije koju su imali na dan 08.02.2016. godine.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje kako slijedi:

- Tražim da mi dostavite sve urbanističke izdate dozvole, koje se odnose na kompleks “Stup Nukleus”.


22.04.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za izradu Zakona o gorskoj službi spašavanja.


Arijana Memić

29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Tražim da mi pismenim putem dostavite informacije o intervenciji vaših ekipa od dana 08.02.2016.g, kojom prilikom ste ukazali prvu pomoć pacijentima Memić Dženanu i Mutap Alisi, u ulici Velika Alejado br 4, općina Ilidža.


29.03.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Arijana Memić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

- Obzirom da je vaša obaveza da istražujete slučaj i nakon podizanja optužnice i provjeravate sva nova saznanja, interesuje me da li ste provodili ikakve službene radnje u saradnji s MUP-om KS, nakon oslobađajuće presude u predmetu “Dženan Memić”, da li ste vršili određene istražne radnje i da li ste tražili nove činjenice vezano za ubistvo u Velikoj aleji?

- Zašto nije procesuirana Alisa Mutap kao neposredni saučesnik ubistva Dženana Memića, za koju je utvrđeno više dokaza i činjenica kroz sudski postupak da zna ko je izvršilac ubistva, te zašto niste pokrenuli proceduru provjera i drugih istražnih radnji protiv Alise Mutap i drugih lica?


Arijana Memić

05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o broju zaposlenih ranika na određeno i neodređeno vrijeme u JU studentski centar u periodu 2018. i 2019. godine, te da li su provedene konkursne procedure prilikom zapošljavanja. Posjedujem informacije da je došlo do navedenog zapošljavanja brz odobrenja Vlade KS unatoč moratoriju na zapošljavanje, što predstavlja direktno kršenje odluka Skupštine KS i Vlade KS.


05.03.2019
Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavite informaciju da li su radnici koji su primljeni u radni odnos u 2018. godini i 2019. godini, primani na jedno radno mjesto, a nakon zasnivanja radnog odnosa, raspoređeni i potpisali ugovore na druge radne pozicije, koje nisu bili predmeti raspisanih konkursa ili eventualne saglasnosti za popunu tih radnih mjesta.