Propisi

Ukupno 1 - 14 od 14
Vrsta propisa: Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog

Ustav Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 1/96, 2/96, 3/96,16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13, 31/17
Vrsta propisa: Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15

Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 3/09, 36/15

Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 9/99

Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/99, 28/01

ZAKON O RADNO-PRAVNOM STATUSU POSLANIKA U SKUPŠTINI KANTONA SARAJEVO

'Službene novine Kantona Sarajevo' 29/12 9/15
Vrsta propisa: Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog

POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst

'Službene novine Kantona Sarajevo' 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16
Vrsta propisa: Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Program rada SKS 2017

'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/16

Program rada SKS 2016

'Službene novine Kantona Sarajevo' -16

Program rada SKS 2015. godinu

'Službene novine Kantona Sarajevo' -15
Vrsta propisa: Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog

Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 22/09
Vrsta propisa: Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog

Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 4/05

Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo' 13/03