Propisi

Kanton Sarajevo

Ustav Kantona Sarajevo


Zakon o pečatu Kantona Sarajevo


Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo


Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo


POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst


Skupština Kantona Sarajevo

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu


Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu


Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo


Plaće i naknade

Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo


Stručne službe

Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo


Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo