Propisi

Ukupno 1 - 14 od 14
Vrsta propisa: Ustav
Naziv Pravni izvor Prilog

Ustav Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'
Vrsta propisa: Zakon
Naziv Pravni izvor Prilog

Zakon o pečatu Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Zakon o upotrebi grba i zastave Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Zakon o grbu i zastavi Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Zakon o novčanim primanjima poslanika u Skupštini Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'
Vrsta propisa: Pravilnik
Naziv Pravni izvor Prilog

POSLOVNIK -Novi prečišćen tekst

'Službene novine Kantona Sarajevo'
Vrsta propisa: Plan ili program
Naziv Pravni izvor Prilog

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2012. godinu

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Program rada Skupštine Kantona Sarajevo za 2013. godinu

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Program rada SKS 2017

'Službene novine Kantona Sarajevo' 53/16

Program rada SKS 2016

'Službene novine Kantona Sarajevo' -16

Program rada SKS 2015. godinu

'Službene novine Kantona Sarajevo' -15
Vrsta propisa: Standard ili kodeks
Naziv Pravni izvor Prilog

Eticki kodeks poslanika/zastupnika u Skupstini Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'
Vrsta propisa: Uredba
Naziv Pravni izvor Prilog

Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'

Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

'Službene novine Kantona Sarajevo'