Zastupnička pitanja

Aljoša Čampara

Aljoša Čampara

19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za održavanje tematske sjednice Skupštine KS o sigurnosnoj situaciji u KS, a na kojoj će obavezno biti prisustvo policijskog komesara i načelnika sektora/jedinica u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS


11.01.2023

Aljoša Čampara

11.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se od KJKP Toplane Sarajevo doo hitno zatraži da na osnovu podataka o utrošku gasa kao osnovnog energenta za proizvodnju toplotne energije u mjesecu decembru i evidentiranih odstupanja od planiranih utrošenih sredstava izvrši umanjenje računa usluga centralnog grijanja za građane za navedeni mjesec, a sve u saradnji sa resornim kantonalnim ministarstvom.