Zastupnička pitanja

Segmedina Srna Bajramović

Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za KJKP "Toplane -Sarajevo" i poskupljenje cijena grijanja.


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje: "Tražim od menadžmenta ZZO KS da mi dostavi spisak svih novouposlenih radnika po bilo kojem osnovu koji definiše Zakon o radu (ugovor na neodređeno, određeno i ugovori o djelu) za period 01.01.2016.godine do danas".


Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Bajramović Srna na 31. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 05.07.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje vezano za Uredbu o organizaciji i načinu naplate parkiranja u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/16).


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je podnijela inicijativu vezanu za "Azil za pse u Prači".

Inicijativa se nalazi u prilogu.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović je pokrenula zastupničku incijativu i ona se nalazi u prilogu.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezano za djecu rođenu sa srčanim manama


Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa, vezano za organizaciju ekskurzija


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

...koliko je pravosnažnih sudskih odluka koje nisu izvršene i koji je razlog”.


Puni tekst pitanja:

“Preispitivanje realizacije Projektnog Ugovora o izgradnji i rekonstrukciji Južne longitudinale dionica:od ulice Hamdije Čemerlića do ulice Azize Šaćirbegović i donošenja rješenja kojim će se građanima mjesne zajednice Hrasno Brdo u sklopu rješenja Južne longitudinale “Kružni tok Hrasno” omogućiti direktan priključak na kružni tok, kao i preispitivanje pravomoćnih upravnih akata Općine Novo Sarajevo (urb. Saglasnosti i građevinska dozvola) u korist Direkcije za puteve Kantona Sarajevo”.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za vodosnabdijevanje građana KS, kao i namjeri poskupljenja vode i novog zapošljavanja radnika u JKP VIK Sarajevo


Puni tekst pitanja:

U cilju transparentnosti trošenja javnih sredstava u smislu ličnih ili institucionalnih grantova, pokrećem inicijativu da sva resorna ministarstva koja u okviru budžeta imaju definisane stavke za grantove, podatke o istima objavljuju na zvaničnim web stranicama svojih institucija" .


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

" Koliko je doktora i kojih profila u KS raskinulo radni odnos uzimajući u obzir sve zdravstvene ustanove gdje je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač" ?


Puni tekst pitanja:

Zagađenje zraka u Kantonu Sarajevo i Odluka par-nepar


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za novouposlene u zdravstvenim ustanovama kojima je Skupština Kantona Sarajevo osnivač ili suosnivač

Odgovor:

Zapošljavanje u zdravstvenim ustanovama u vrijeme moratorija je vršeno isključivo na osnovu saglasnosti Vlade Kantona Sarajevo, a u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-973-8/16 od 15.01.2016 godine.
Vlada Kantona Sarajevo je saglasnost za upošljavanje davala na zahtjev zdravstvenih ustanova uz detaljno obrazloženje potreba za zapošljavanjem i u okviru raspoloživih sredstava utvrđenih finansijskim planom zdravstvenih ustanova.
Prilikom razmatranja zahtjeva cijenila se opravdanost zapošljavanja, a saglasnost je davana samo u slučajevima kada se radilo o popuni...


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

„Zato danas tražim od nadležnih u Ministarstvu, te ZZO KS da u skladu sa svojim ovlaštenjima, poznavajući suštinu problema, kako sam ranije istakla, a poštujući zakone, međunarodna prava i konvencije, pristupe HITNO izmjeni odluka u smislu omogućavanja adekvatne terapije transplantiranim i dijaliziranim pacijentima, tj ukidanje uvedenog ograničenja upotrebe lijekova na listama Ministarstva zdravstva KS za sve pacijente koji u svom liječenju imaju medicinsku opravdanost, kao što je slučaj sa ovim pacijentima.“?

Odgovor:

O D G O V O R

Lijekovi koji sprječavaju odbacivanje presadka i njihova kontinuirana upotreba primarno utiče na uspjeh transplantacije spadaju u grupu imunosupresivnih lijekova. Odlukom o listi lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH”, br. 89/13, 74/14, 24/16) definisano je da osiguranici sa područja Federacije BiH ostvaruju pravo na sljedeće imunosupresivne lijekove: Takrolimus kapsule 0,5, 1 i 5 mg,; Takrolimus kapsule sa produženim oslobađanjem 0,5mg, 1mg, 3 mg i 5 mg, Mikofenolna kiselina kapsule 250 mg, Mikofenolna kiselina tablete 180...


Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Šta je stvarni razlog zbog kojeg je Vlada KS odlučila napraviti nezakonit potez i baciti pod noge svoje principei standarde kojim se hvalila kod usvajanja zakona o plaćama, te da li planira ovu odluku staviti van snage?


Puni tekst pitanja:

Več mjesecima imamo priliku da se suočavamo sa dijametralno suprotnim tj. apsolutno kontradiktornim informacijama kada je u pitanju stanje u UKCS.....


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

Molim da mi se dostavi informacija o svim osobama koje su zaposlene u ministarstvima, javnim upravama, ustanovama, te preduzećima u vlasništvu KS na neodredjeno vrijeme i ugovorima o djelu u periodu od imenovanja ove Vlade, sa jasnim naznačavanjem onih koji su zaposleni u skladu sa definisanim pravom iz elana 5 stav 5 (prioritet u zapošljavanju) Zakona o dopunskim pravima branilaca KS


Puni tekst pitanja:

S obzirom da već mjesecima čekamo revizorski izvještaj kako bismo mogli razmatrati Izvještaj Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, a uzimajući u obzir da smo na nivou federalnog Doma naroda imali tematsku sjednicu o zdravstvu na kojoj su se definisali odredjeni konkretni zaključci koji se odnose i na Klinički centar, postavljam pitanje kada je planirano zakonski predvidjeno razmatranje izvještaja..ili se od istih za ovu godinu odustalo trajno..
asno je kako smo mjesecima bili izloženi vrlo ozbiljnim medijskim navodima o stanju u Kliničkom centru i Opštoj bolnici kada je u pitanju kvalitet zdravstvene zaštite koja se pruža našim sugradjanima, te smo i iz tog aspekta dužni da odredjene stvari raščistimo do kraja..

Razmatranje Izvještaja su zakonski predvidjeni termini kada imamo priliku da razmotrimo kvalitet rada pojedinih ustanova za period koji je iza nas, a dodatno provjerimo sve one činjenice koje ozbiljno narušavaju samo povjerenje u sistem.

Navesti cu samo neke, polazeći od rata saopštenjima oko zlatnog sata, haosa na relaciji Opšta bolnica- KCUS oko hitnog zbrinjavanja pacijenata, kadrovske devastacije Kliničkog centra, do ozbiljnih navoda o zlouopotrebama kada je u pitanju patohistologija što sve zajedno ozbiljno narušava povjerenje gradjana u zdravstveni sistem.


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

„Kada možemo očekivati poduzimanje urgentnih mjera od strane Vlade KS, Ministarstva zdravstva KS, Zavoda zdravstvenog osiguranja KS, zdravstvenih ustanova u KS, odnosno izdavanje pismenih naredbi od strane nadležnih organa u KS, a u cilju sređivanja aktuelne situacije u pogledu zbrinjavnja bolesnika na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite u KS, odnosno uspostavu adekvatne organizacije zbrinjavanja redovnih i urgentnih bolesnika u KS?"


Segmedina Srna Bajramović

Puni tekst pitanja:

S obzirom da u javnosti već mjesecima slušamo zabrinjavajuće informacije oko zakonitosti utroška javnih sredstava u okviru SPUS radi se o stotinama hiljada maraka, smatram kako je izuzetno važno da zbog cjelokupne studentske populacije raščistimo navedenu situaciju. Iz gore navedenih razloga tražim od nadležnih da se dostave finansijski izvještaji za sve one godine za koje nisu dostavljeni.......


Puni tekst pitanja:

Pitanje se odnosi na zakonitost utroška javnih sredstava u okviru studentske organizacije SPUS