Zastupnička pitanja

Smiljana Viteškić

Smiljana Viteškić

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da mjesečna, pretplatna karta važi u svim vozilima gradskog prevoza, GRASA i CENTROTRANSA, sa izuzetkom komercijale Baščarsija - Dobrinja.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Ko je nadležan za uređenje autobuskog stajališta na Groblju Vlakovo?


Smiljana Viteškić

30.12.2022
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi irada Zakona o dualnom obrazovanju u KS i da li je zavrsen Projekat o podrsci uspostavljanja dualnog obrazovanja u KS.


30.12.2022
Puni tekst pitanja:

Da Komisija za izbor i imenovanja u sto kracem roku imenuje Eticko vijece u SKS, a u skladu sa Etickim kodeksom poslanika u SKS (Sl.novine KS broj 22/09)