Skupštinske komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Ana Babić
Članovi komisije: Sejo Bukva, Sabahudin Delalić, Muhamed Kozadra, Fahrudin Pecikoza, Sabina Ćudić, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Neira Dizdarević
Članovi komisije: Edin Forto, Fikret Prevljak, Ana Babić
Vanjski članovi:

Mehmed Selmanović Halil Subašić Sanela Džinović


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Mario Vukasović
Članovi komisije: Eldar Čomor, Rasim Lakota, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Sabiha Salčin, Duško Mirjanić, Sabiha Miskin


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Kemal Ademović
Članovi komisije: Rasim Smajić, Mirsad Pindžo, Rasim Lakota
Vanjski članovi:

Hasan Karačić, Akir Šišić, Goran Behmen


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Semir Halilović
Članovi komisije: Kemal Ademović, Neira Dizdarević, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Lejla Khattab, Amela Bašalić, Hazima Pecirep


Rad komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Amor Mašović
Članovi komisije: Predrag Kojović, Ana Babić, Rasim Smajić
Vanjski članovi:

fatima Išerić, Dijana Sladić, Omer Hadžiomerović


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Mirza Čelik
Članovi komisije: Haris Pleho, Predrag Kojović, Dževad Rađo, Selma Filipović, Eldar Čomor
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Sabina Ćudić
Članovi komisije: Zvonko Marić, Fikret Prevljak, Nermin Bjelak
Vanjski članovi:

Zlata Jelačić, Omer Čevra, Ferid Kapidžić


Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Selma Filipović
Članovi komisije: Amar Dovadžija, Bibija Kerla, Slaviša Šućur
Vanjski članovi:

Sanela Klarić, Muamer Dervišević, Mehmed Osmanović


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Bajrović Izudin
Članovi komisije: Predrag Kojović, Amor Mašović, Semir Halilović
Vanjski članovi:

Senada Mujkanović, Sabina Bukva, Faruk Jabučar


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Nermin Bjelak
Članovi komisije: Amar Dovadžija, Safet Mešanović, Izudin Bajrović
Vanjski članovi:

Vedran Hadžić, Alma Ejubović, Jasmina Mršo


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Eldar Čomor
Članovi komisije: Eldar Čomor, Sejo Bukva, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Abid Jusić, Nasiha Pozder, Mirza Hulisić


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Goran Akšamija
Članovi komisije: Selma Filipović, Segmedina Srna Bajramović, Safet Mešanović
Vanjski članovi:

Hadžan Konjo, Amela Kaljić-Junuzović, Bisera Šahman


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije Skupštine


Predsjednik komisije: Muhamed Kozadra
Članovi komisije: Mersiha Mehmedagić, Haris Pleho, Zvonko Marić
Vanjski članovi:

Mirza Tabaković, Adisa Gec, Nađija Bukvić


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Mersiha Mehmedagić
Članovi komisije: Elvedin Okerić, Amel Mekić, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Mehmed Sinanović, Mirsela Mehanić, Jovana Marković


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Mirza Čelik
Članovi komisije: Dževad Rađo, Goran Akšamija, Sabahudin Delalić
Vanjski članovi:

Munib Mehanić, Ramiz Karović, Zijad Bratić


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Mario Vukasović, Rasim Lakota, Edin Forto
Vanjski članovi:

Adnan Cvijetić, Nermin Džino, Denis Muminović


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Amel Mekić
Članovi komisije: Bibija Kerla, Elvedin Okerić, Sejo Bukva
Vanjski članovi:

Enes Peštek, Jasmina Panjeta, Bećir Šejtanić


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Sabina Ćudić, Amel Mekić, Segmedina Srna Bajramović
Vanjski članovi:

Ajla Omerović, Edin Lepenica, Fuad Čibukčić


Rad komisije