Skupštinske komisije

Komisija za ustavna pitanja


Predsjednik komisije: Aljoša Čampara
Članovi komisije: Vibor Handžić, Haris Zahiragić, Muamer Bandić
Vanjski članovi:

Minela Dacić, Elmina Čopra, Hidajeta Redžić


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Davor Čičić, Muamer Bandić, Vibor Handžić, Mahir Dević, Albin Zuhrić, Damir Marjanović
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Arijana Memić
Članovi komisije: Kemal Ademović, Smiljana Viteškić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

Nadir Sjerčić, Mirza Ramić, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Igor Stojanović, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Suada Pašić, Edin Subašić, Enes Huseinović


Rad komisije

Komisija za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu politiku, infrastrukturu i zaštitu okoliša


Predsjednik komisije: Kenan Magoda
Članovi komisije: Sanela Klarić, Elza Gaković, Faruk Kapidžić
Vanjski članovi:

Sedik Selmanović, Nihada Gadžo-Mujagić, Emina Herdić-Haračić


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Jelena Pekić, Smiljana Viteškić, Faruk Kapidžić
Vanjski članovi:

Emina Hodžić, Sara Bešić Zejneba Ekić


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Nihad Uk, Muamer Bandić, Haris Zahiragić
Vanjski članovi:

Faik Špago, Asmir Merdžanović, Muhamed Budimlić


Rad komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Irfan Čengić
Članovi komisije: Danijela Kristić, Miomirka Melank, Marijela Hašimbegović
Vanjski članovi:

Mirsad Kadrić, Edin Čano, Seudin Novalić


Rad komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Muamer Bandić
Članovi komisije: Kemal Ademović, Irfan Čengić, Nihad Uk
Vanjski članovi:

Sakib Kasapović, Emina Jahić, Samir Suljević


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović, Mahir Dević, Rusmir Pobrić
Vanjski članovi:

Enita Nakaš, Danijela Zuletović, Lejla Omeragić


Rad komisije

Komisija za poljoprivredu, šumarstvo, vodoprivredu i prehrambenu industriju


Predsjednik komisije: Sanela Klarić
Članovi komisije: Elvis Vreto, Adi Kalem, Jelena Pekić
Vanjski članovi:

Neira Bešlija, Ahmed Hujdurović, Mirnes Čustović


Rad komisije

Komisija za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa


Predsjednik komisije: Samir Avdić
Članovi komisije: Miomirka Melank, Marijela Hašimbegović, Faruk Selmanović
Vanjski članovi:

Emina Džaferović, Alen Kekić, Edin Spahić


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Elvis Vreto
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Kenan Magoda, Faruk Selmanović
Vanjski članovi:

Muhamed Omerović, Muhamed Čović, Neira Kabaš


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Elvis Vreto
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Danijela Kristić, Davor Čičić, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Rusmir Pobrić
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Samir Avdić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

ismir Pleh, Edin Hadžihasanović, Hena Fajić


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Elza Gaković
Članovi komisije: Arijana Memić, Sebija Izetbegović, Miomirka Melank
Vanjski članovi:

Nesiba Šatara, Sanel Dragolovčanin, Dženita Bajrović


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Igor Stojanović, Jasmin Šaljić, Damir Marjanović, Samir Avdić, Adi Kalem, Albin Zuhrić
Vanjski članovi:
Rad komisije

Komisija za privredu, ekonomsku i finansijsku politiku


Predsjednik komisije: Admela Hodžić
Članovi komisije: Jelena Pekić, Aljoša Čampara, Sanela Klarić
Vanjski članovi:

KemalČaušević, Nermin Hadžić,Hamed Hodžić


Rad komisije