Zastupnička pitanja

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se provede istraživanje, evaluacija rada i potrebe uposlenika kako bi se udovoljilo zahtjevima roditelja djece sa poteškoćema u razvoju


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema ministru zdravstva za nabavku Lokomata za jednu od javnih zdravstvenih institucija u Kantonu Sarajevo


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu ministru zdravstva KS prof.dr. Harisu Vraniću da u dodjeli subspecijalizacija vodi računa o deficitarnom kadru, a to su neuropedijatri i dječiji fizijatri.


Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Na našoj posljednjoj sjednici najavila sam da ću se u okviru svog političkog angažmana u ovoj uvaženoj kantonalnoj skupštini, posebno baviti pitanjima zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite i tom prilikom sam pokrenula određene inicijative iz ove oblasti. Možda se neki od Vas i sjećaju, ali podsjetit ću Vas da sam pokrenula vrlo konkretnu inicijativu za rješavanje problema listi čekanja na određene zdravstvene usluge u Kantonu Sarajeva . Tražila sam prije toga i odgovore : kako sistem funkcioniše, kako se uspostavljaju liste čekanja, za koje usluge su liste najduže, šta se radi na eliminisanju takvog stanja, šta su moguća rješenja, za koja oboljenja su liste najduže, koliki je maksimalni rok čekanja i šta je resorno ministarstvo poduzelo da se ovo pitanje popravi i da se liste čekanja skrate ? Neformalno sam nakon održane sjednice uvjeravana da je ovo pitanje riješeno i odgovorni su se čak i pitali zašto pokrećem ovu inicijativu.

Nije prošlo ni 15 dana, a naša realnost nas je sve podsjetila da ovo pitanje ipak nije riješeno i na najtužniji način smo „obaviješteni" da ipak nije . Ne želim ulaziti konkretno u predmet, jer vidim da se najavljuju i krivične prijave porodice prema svim odgovornima, ali želim Vas podsjetiti da je još jedna naša sugrađanka preminula, a bila je na listi čekanja i imala zakazan pregled za 20.3.2023.godine. Također mi se nakon moje inicijative javljaju i drugi sugrađani koji ukazuju da su na listama čekanja i da je stanje i dalje složeno. Uostalom, nisam dobila nikakav odgovor na moja pitanja od resornog Ministarstva zdravstva, zato ovaj put ponavljam suštinu onoga što sam problematizirala na prethodnoj sjednici i tražim od ministra usmeni odgovor na sljedeća pitanja :

• Da li su u Kantonu Sarajevo riješene liste čekanja i ako jesu, kako, na koji način ?

• Tražim da se u usmenom odgovoru detaljno pojasni kako su liste čekanja riješene za preglede, za dijagnostičke metode i operativne zahvate ?

• Kakva su iskustva sa terena, kako ova pitanja funkcionišu u praksi i da li Ministarstvo zdravstva ima primjedbe i prigovore pacijenata na liste čekanja ?

Pored usmenog odgovora tražim i detaljan pismeni odgovor do sljedeće sjednice Skupštine.


08.06.2023

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

08.06.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem incijativu ministru unutrašnjih poslova Admiru Katici da formira radnu grupu koja će se posvetiti projektu “Prevencija povreda u saobraćaju u Kantonu Sarajevo”.


19.09.2023

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

19.09.2023
Puni tekst pitanja:

Ovim putem upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, premijeru Nihadu Uku i ministru saobraćaja Adnanu Šteti, a potaknuta velikim brojem zahtjeva i sugestija koje sam dobila od naših sugrađana .
Inicijativu podnosim s ciljem zaustavljanja odnosno stavljanja pod kontrolu učestalih dozvola tj saglasnosti za blokadu saobraćajnica koje izdaju nadležne vlasti s ciljem raznih aktivnosti koje provode nevladine organizacije ili neformalne grupe građana.
U posljednje vrijeme je zaista postalo veoma opterećujuće da se gotovo svaki vikend dešava neka blokada saobraćaja, kako bi se omogučilo aktivistima različitih nevladinih organizacija I udruženja provedba njihovih aktivnosti I sadržaja. Nekada je to povorka, trka, skup, takmičenje, ali redovno praćeno blokadom saobraćaja.
Nije prihvatljivo da se građani opterećuju ovakvim blokadama saobračaja, a posebno vikendom kada u grad dolazi I veliki broj stanovnika iz drugih dijelova zemlje, kao I stranaca I turista .
Ako se ovome dodaju I redovna ograničenja kretanja vozila zbog popravke tramvajske pruge I drugih saobračajnica, zaista je postalo veoma frustrirajuće, posebno vikendom kretati se vozilom kroz Sarajevo ! Blokiranjem ulica odnosno ograničenje kretanja pojedinim I uvijek glavnim ulicama, ionako otežan saobračaj se dodatno opterečava što postaje više nego neprihvatljivo .
Kantonalna I gradska saobraćajna infrastruktura, već odavno nije prilagođena ovolikom broju vozila koja se koriste u Sarajevu, te su gužve stalne, što rezultira velikom nervozom, kašnjenjima I sl.
Nekada je potrebno I po dva sata vožnje dok se dodje iz jednog dijela grada u drugi bez obzira o kolikoj udaljenosti se radi.
Ova praksa odobravanja dozvola I saglasnosti za blokadu ili kako se to popularno naziva “preusmjeravanje” saobraćaja, gubi smisao I postaje potpuno kontraproduktivno . U javnosti se čini da je uveden jedan zaista neselektivan sistem izdavanja saglasnosti u udarnim vikend terminima, kada ljudi idu na izlete, u nabavke, posjete rođacima I prijateljima. Nije mi jasna uvedena I ponavljam neselektivna praksa blokade saobraćajnica !
Građanima smo dužni vratiti njihovu slobodu kretanja I uostalom slobodu stanovanja I nesmetanog življenja. Nema niko pravo da zaustavlja I otežava život u gradu zbog aktivnosti koje provodi neko udruženje ili grupa građana.
U smislu zaustavljanja ove prakse I uređenje sistema, pokrećem predmetnu inicijativu I predlažem da se puno strožije pristupa odobrenju blokiranja centralne gradske jezgre za potrebe ovih događaja I da se odrede I propišu nove lokacije za održavanje takvih skupova, protesta, mitinga I sportskih takmičenja. Tražim dakle ovom inicijativom da se ubuduće za potrebe iskazivanja određenih stavova I mišljenja, kao I aktivnosti nevladinog sektora s ovim ciljem, propišu lokacije koje neće biti u strogom centru, kojima će prisustvovati oni koji to žele, a drugi će imati osigurane slobode I ljudska prava, kako to nalažu međunarodne konvencije .

Već postoje savršene gradske lokacije za te I takve aktivnosti, a to su stadioni, parkovi, Vilsonovo šetalište, Dariva, Aleja na Ilidži I sl. Potrebno je sve ovo samo dobro I kvalitetno iskomunicirati sa svim građanima !
Tražim da se najkasnije, u roku od 60 dana, pregledaju propisi I prakse I ovoj uvaženoj Skupštini ponude konkretna rješenja, a ako je potrebno I da nam se dostave prijedlozi za izmjene I dopune ili donošenje novih propisa kojima će se zaštititu prava svih građana Kantona Sarajevo na istim osnovama, a to je jednaka prava za sve !

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-39-13/23


28.09.2023

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

28.09.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem Inicijativu Vladi KS i Ministru zdravstva KS za prijem 8 defektologa u Domove zdravlja KS


31.05.2023

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Prošlo je već dosta vremena kako su odobrena sredstva iz budžeta za raspisivanje konkursa za 75 specijalizacija. Zanima me zašto to već nije realizovano, s obzirom da veliki broj ljekara ima uslove za specijalizaciju i da je u isto vrijeme velika potreba za deficitarnim specijalizacijama na svim nivoima zdravstvene zaštite.