Zastupnička pitanja

Senad Hasanović

Senad Hasanović

16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li je došlo do popunjavanja radnih mjesta u okviru Inspektorata Kantonalne uprave civine zaštite Kantona Sarajevo i to na pozicijama:

Kantonalni inspektor za vatrogastvo

Kantonalni inspektor civilne zaštite

Glavni kantonalni inspektor civilne zaštite


16.03.2022
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog stanovništva i osiguranja dovoljnih količina osnovnih životnih namirnica?

Da li se poduzimaju ili planiraju poduzeti aktivnosti na edukaciji stanovništva, pripremi i obezbjeđenju neophodnih materijalnih sredstava u cilju zaštite ljudi, vode za piće, hrane i dr. a u slučaju radiološke, hemiske ili biološke opasnosti?


Senad Hasanović

15.12.2021
Puni tekst pitanja:

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničko pitnje:

Molim da mi se dostavi kompletna dokumentacija u vezi sa tenderima na osnovu kojih su sklopljeni ugovori između:

1. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Elkom d.o.o. Tuzla, a u cilju nabavke SCADA platforme/sistem telemetrije (sistem telemetriskog nadzora i kompikuterska oprema i potrebštine) .
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 17.11.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 239744,37 KM bez PDV-a.

2. KJKP „Sarajevogas“ d.d. Sarajevo i Teneo d.o.o. Sarajevo, a u cilju nabavke „usluge softverskog rješenja za upravljanje poslovnim procesima unutar jedne baze podataka sa karakteristikama otvorenosti za integracije sa drugim softverskim rješenjima“
Prema dostupnim informacijama ugovor je zaključen 15.10.2021. god. i to u ukupnoj vrijednosti 499600,00 KM bez PDV-a.


Senad Hasanović

27.10.2021
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju da li je u toku proces izmjena pravilnika o policijskim
uniformama iz 2013 godine ili izrada novog pravilnika i kada se može očekivati da se
na tendere za nabavku uniformi policijskih službenika mogu prijaviti i domaće firme
koje proizvode uniforme


Senad Hasanović

30.09.2021

30.09.2021
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“, te da se zaduži Vlada Kantona Sarajevo da pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.


Senad Hasanović

16.09.2021

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Da li Vlada Kantona Sarajevo odnosno resorno ministarstvo ima registar beskućnika, odnosno osoba koje nemaju prijavljeno mjesto boravka a ne spadaju u kategoriju izbjeglih i raseljenih lica, te da li postoji program pomoći za navedena lica?


16.09.2021
Puni tekst pitanja:

- Imajući u vidu da je počela nova školska godina, te da se nastava konačno odvija u učionicama, a da Kanton Sarajevo u protekle dvije godine nije uspio napraviti značajnije pomake kada je u pitanju kvalitet zraka posebno u zimskom periodu, pitam premijera da li su poduzete aktivnosti za osiguranje prečistača zraka za osnovne i srednje škole?


Senad Hasanović

19.05.2021

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

"Imajući u vidu da je Skupština Kantona Sarajevo prekinula sa praksom razmatranja informacije o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo, molim za informaciju koje mjere se trenutno provode, te da li je osigurano funkcionisanje javnog gradskog prevoza u narednim mjesecima? Da li je Vlada Kantona Sarajevo sačinila korigovani plan aktivnosti s obzirom da je aktuelna pandemija dodatno pogoršala ionako vrlo kompleksno pitanje rješavanja statusa GRAS-a?"


Senad Hasanović

05.03.2021
Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo za boračka pitanja ima jedinstven registar korisnika koji su ostvarili pravo
1. na bilo koju jednokratnu pomoć, dopunsko pravo porodica šehida i poginulih boraca, ratnih
2. vojnih invalida, demobilisanih boraca, ili ostvarili pravo na stipendiju, prekvalifikaciju isl., te
3. da li je registar javno dostupan?