Vijeće nacionalnih manjina

Na Konstituirajućoj sjednici Vijeća nacionalnih manjina KS održanoj 05.06.2012. godine imenovani su:

 • Davor Ebner, predstavnika Austrijske nacionalne manjine za vd. predsjednika Vijeća (e-mail: debnerus@yahoo.com)
 • Emica Niami-Nalbantić, predstavnik Makedonske nacionalne manjine za zamjenika Vijeća (e-mail: eniami@yahoo.com)
 • Igor Kožemjakin, predstavnik Jevrejske nacionalne manjine za zamjenika Vijeća.(e-mail: grgoni@yahoo.com)

Članovi:

 1. Mohammad Hamad, predstavnik Palestinske nacionalne manjine;
 2. Željko Kapeleti, predstavnik Italijanske nacionalne manjine;
 3. Davor Majstorović, predstavnik Slovenske nacionalne manjine;
 4. Emica Niami-Nalbantić, predstavnik Makedonske nacionalne manjine;
 5. Hidajeta Redžić , predstavnik Crnogorske nacionalne manjine;
 6. Mladen Radmilović, predstavnik Ruske nacionalne manjine;
 7. Lana Radović, predstavnik Rusinske nacionalne manjine;
 8. Aida Alajbegović, predstavnik Turske nacionalne manjine;
 9. Hikmet Šlaki, predstavnik Albanske nacionalne manjine;
 10. Igor Kožemjakin, predstavnik Jevrejske nacionalne manjine;
 11. Davor Ebner, predstavnik Austrijske nacionalne manjine;
 12. Miroslav Vuletić, predstavnik Njemačke nacionalne manjine;
 13. Tamim Helo, predstavnik Sirijske nacionalne manjine;
 14. Violeta Džolan, predstavnik Rumunske naciolnalne manjine;
 15. Jasmin Hasanović, predstavnik Romske nacionalne manjine
 16. Jovanka Manzalović Šalaka, predstavnik Češke nacionalne manjine
 17. Karolina Atagić, predstavnik Poljske nacionalne manjine