Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Damir Nikšić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za izradu i usvajanje uredbe kojom bi se omogućio ponovno sticanje statusa redovnog studenta apsolventima - demobilisanim borcima, koji su status redovnog studenta izgubili od momenta stupanja na snagu aktuelnog Zakona o visokom obrazovanju (septembar 2017.) do danas.

Proslijeđeno:
MINISTARSTVO ZA NAUKU, VISOKO OBRAZOVANJE I MLADE, Vlada Kantona

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Općina Novi Gead Sarajevo
Puni tekst pitanja:

Možete li mi reći da li se ispitao prihod od eksproprijacije u iznosu od 324.897,30 KM koji je naveden kao prihod od prodaje ostalih prava, a ne navodi se površina parcela koje su bile predmet eksproprijacije nego je naveden samo iznos u KM. Koliki je iznos KM/m2?

Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME
Puni tekst pitanja:

Tragom inicijative kolegice Šahat, te na osnovu obavljenih sastanaka sa Ministrom Avdićem i načelnikom Tanovićem podnosim inicijativu da se izvrši rekonstrukcija pomoćnog terena pored sportske dvorane “Goran Čengić”. Ukoliko sredstva nije moguće obezbjediti u rebalansu budžeta predlažem da se ista izdvoje u budžetu 2022.godine.

Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta, Općina Novo Sarajevo
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo
Proslijeđeno:
KJP SARAJEVO ŠUME

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za boračka pitanja, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

- Premijer Vlade Kantona Sarajevo je na press konferenciji javnost obavijestio da su u više preduzeća pronašli zaposlenike sa falsifikovanim diplomama. Šta će biti sa pojedinim slučajevima koji su ušli u zastaru pa zbog toga ne mogu biti krivično gonjeni? Na koji način se može dokazati da su falsificirane diplome ako se radi o zastari?

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Puni tekst pitanja:

Odlukom o izmjeni odluke o cijenama korištenja javnih parkinga koja je objavljena u Službenim novinama Kantona Sarajevo, broj: 37 od 16.09.2021. godine umanjene su cijene za korištnje garaža Dobrinja i Saraj Polje. U skladu sa navedenim postavljam pitanje da li će Vlada Kantona Sarajevo vrštiti sufinasiranje razlike u cijeni odnosno da li će nadoknaditi KJKP Rad iznos od 379 920,00 KM na godišnjem nivou obzirom da se radi o velikom iznosu koji će uticati na budžet navedenog preduzeća.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Mahir Dević,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

Segmedina Srna-Bajramović,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

Pitanje prema Ministarstvu zdravstva KS odnosi se na molbu da mi se dostavi pregled svih aktivnih programa i projekata ministarstva u kojima sudjeluje Zavod za javno zdravstvo KS kao institucija, ili menadžment iste kroz angažman struke.

Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Vlada Kantona

Senad Hasanović,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“, te da se zaduži Vlada Kantona Sarajevo da pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.

Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo unutrašnjih poslova

Smiljana Viteškić,

Saziv: Aktuelni
28.09.2021

42. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, ZZO KS
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu Ministarstvu privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i KJKP Vodovod i kanalizacija da se
pristupi instaliranju vodovodnog i kanalizacionog sistema na području Općine Novi Grad, MZ Reljevo od ulice Paljevska 172 (Rječica).
Nedopustivo je da se građanima ove MZ voda dostavlja putem cisterni.

Proslijeđeno:
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša