Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik/zastupnica

Amra Junuzović-Kaljić,

Saziv: Aktuelni
16.06.2020

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
16.06.2020

26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Federalno ministarstvo pravde
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
JU Studentski centar, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Ministarstvo zdravstva
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS
Proslijeđeno:
Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Proslijeđeno:
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), Ministarstvo sigurnosti BiH, SLUŽBA ZA POSLOVE SA STRANCIMA
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Proslijeđeno:
Tužilaštvo KS

Elvedin Okerić,

Saziv: Aktuelni
16.06.2020