Zastupnička pitanja po zastupniku

Zastupnik

Admela Hodžić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Proslijeđeno:
Ministarstvo privrede, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Danijela Kristić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

Dževad Poturak,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Jasmina Bišćević-Tokić,

Saziv: Aktuelni
18.05.2020

25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA, Vlada Kantona
Proslijeđeno:
Ministarstvo kulture i sporta
Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Proslijeđeno:
: KJU "Porodično savjetovalište", Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona