Zastupnička pitanja

Ilijaz Pilav

Ilijaz Pilav

04.03.2024
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu u ime Kluba DF da se na nivou Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS pripreme sve radnje a Skupština KS u okviru svojih nadležnosti razmotri pitanje i u školski program od naredne školske godine vrati predmet čiji će sadržaj uključivati sticanje osnovnih znanja i praktičnih vještina iz oblasti odbrane zaštite i spašavanja


Ilijaz Pilav

10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Zašto još uvijek nije formiran Ured Vlade KS za podršku Srebrenici?


10.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koliki je ukuoan iznos sredstava doznačen za pomoć povratnicima u Srebrenici? Koliko udruženja i organizacija je dobilo sredstva, koji subjekti i iznosi sredstava? Koliko tih subjekata ima sjedište u Sarajevu ili izvan Srebrenice?


Ilijaz Pilav

25.07.2023
Puni tekst pitanja:

-Koliko se tačno doktora specijalista nalazi na evidenciji nezaposlenih u Službi za zapošljavanje KS?
-Precizno, koje su specijalizacije u pitanju?
-Da li Ministarstvo zdravstva zna za ovaj podatak?
-Da li će resorno ministarstvo poduzeti ikakve poteze shodno navedenim podacima?

Odgovor:

Odgovor JU "Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo", broj: 04/1-34-2130/23 od 03.08.2023. godine


25.07.2023

Ilijaz Pilav

25.07.2023
Puni tekst pitanja:

Zadužuje se Ministarstvo zdravstva da u roku od mjesec dana izvrši sveobuhvatnu analizu stanja i potreba medicinskog kadra i kao rezultat te analize sačini dokument koji bi mogao imati radni naziv Revizija sadašnjeg stanja i utvrđivanje stvarnih potreba medicinskog kadra u KS