Zastupnička pitanja

Arijana Memić

Arijana Memić

15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS za rješavanje putne komunikacije do JU Terapijska zajednica Kampus kao i rješavanje problema sa vodosnadbijevanjem ove ustanove


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS obzirom da je KJU "Odgojni centar" iskazao potrebu za zapošljavanjem dodatnog kadra zbog potreba realizacije aktivnosti i prvenstveno složene djelatnosti koje ovaj Centar obavlja a upoznate upoznate od strane nadležnih da trenutno po ugovoru na određeno vrijeme na osnovu angažmana preko Programa sufinansiranja zapošljavanja članova šehidskih porodica i porodica poginulih boraca "Vaučer za posao" Službe za zapošljavanje KS u KJU "Odgojni centar" radi šest (6) lica iz kategorije članova porodica šehida te podnosimo inicijativu da se status ovih lica riješi trajno, u skladu sa zakonskim rješenjem i konkursom prdviđenom procedurom


04.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se uposlenicima centra za socijalni rad dodjeli status službene osobe.


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se riješi pravni status ambulante u KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, te da se reguliše prijem medicinskog kadra


29.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se na nivou nadležnih organa formira radno tijelo koje će na mjesečnom ili tromjesečnom nivou, vršiti detaljnu analizu provođenja mjera i radnji iz oblasti nasilja u porodici, što će doprinjeti smanjenju takvih pojava


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo zastupničku inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za JU "kantonalni centar za socijalni rad" Sarajevo, izvrši nabavka automobila za svaku organizacionu jedinicu centra kojoj je to neophodno za nesmetano obavljanje svakodnevnih aktivnosti


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se za potrebe KJU "Gerontološki centar" Sarajevo pokrene nabavka sobnih liftova


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Radom MUP-A KS u slučaju ubistva moga brata Dženana Memića se, kao što je poznato, još 2026.g.tj.2027.g. bavilo ad hoc tijelo komisije za sigurnost SKS. Po njihovom izvještaju u MUP-u KS su započete unutrašnje istrage koje su većinom okončane iste godine zbog zastare, iako je, opet u većini slučajeva, utvrđeno da postoji osnovana sumnja da su navodi iz izvještaja tačni.
Interesuje me informacija, da li je MUP KS poslije toga vršio bilo kakvu analizu ili provodio unutarnju istragu zbog slučaja Memić, tj. o radu policijskih službenika u tom predmetu? Ukoliko jeste, koji su bili rewzultati, a ukoiko nije, zašto nije?


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši zatvaranje postojećeg sportskog terena u JU Terapijska zajednica Kampus KS


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se izvrši rekonstrukcija i adaptacija prostora nekadašnje Covid amblante u svrhu proširenja kapaciteta KJU "Gerontološki centar" Sarajevo


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Da li smatrate da pomenuti izvještaj ad hoc tijela, da tri presude u postupku koji je tužilaštvo KS vodilo po izmišljenoj optužnici, te presuda Suda BiH protiv Hasana Dupovca i istrage koje se u kontekstu ovog slučaja aktivno vode, a kojima su obuhvaćeni i drugi policijski službenici, nisu već i više nego dovoljni razlozi i odličan povod za adekvatnu reakciju, detaljnu istragu i analizu rada policijskih službenika u ovom predmetu? Da li ste ikada izvršili analizu postupaka policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, analizu o tome kolike su to greške koje su nanijele štetu ugledu MUP-a KS? Pomenute presude su jasno ukazale na slabosti policijskog sistema kadad je u pitanju istraga u ovom predmetu. Ovom prilikom vam dostavljam i spisak imena policijskih službenika koji su bili uključeni u predmet, te tražim da mi dostavite sve informacije o tome da li su imenovani policijski službenici nagrađivani, raspoređeni na druga radana mjesta, unaprijeđeni, te da li su uključeni u komisije, od 2016. g.pa dod danas?


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijalnu politiku KS da se u JU TErapijska zajednica Kampus osposobi adekvatan stacionar za potrebe korisnika te izvrši rekonstrukcija toaleta


15.03.2024
Puni tekst pitanja:

Podnosimo inicijativu kao članice Komisije za rad i socijlnu politiku KS da se KJU "Gerontološki centar" Sarajevo, iz ustanove socijalne zaštite statusno promjeni u ustanovu socijalno-zdravstvene zaštite, te da se za ove potrebe osnoje medicinski hospis


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Molim za informaciju, u kojoj su fazi istrage ili krivični postupci za ovih 12 slučajeva, koji su dosadašnji rezultati istih ukoliko ih ima, gdje su raspoređeni ti službenici, na kojim poslovima i u kojim odjeljenjim, te da li vrše aktivno dužnosti ili su suspendovani do okončanja postupka, a ukoliko su neki od postupaka ili svi već završili, onda molim da mi se odg.na postavljena pitanja u kontekstu za period trajanja postupka ili istrage, te da li su iz istih proistekle daljnje posljedice za involvirane službenike?


Arijana Memić

05.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za umanjenje cijene zakupa za ustanovu Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Odgovor:

Odgovor Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, broj: 13-02/1-04-53807-16-1/24 od 01.02.2024. godine


Arijana Memić

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite informacije o tome šta se tačno dešava kada sud donese odluku o zabrani prilaska?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje sve preventivne i represivne radnje je preduzela Uprava policije od zaključaka Skupštine koji su doneseni 09.06.2023. godine na Prvoj hitnoj sjednici SKS, kako bi se poboljšala situacija u saobraćaju,planske aktivnosti,prijedlozi za postavljanje..?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za vraćanje labaratorijskog vađenja krvi u Ambulanti Hrasnica 1, kao što je to nekad bilo


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je disciplinskih prijava protiv policijskih službenika, u proteklih deset godina, rezultiralo zastarom? Koji su to razlozi zbog kojih je nastupila zastara?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koje je aktivnosti MUP KS proveo u protekle tri godine, po pitanju edukacije uposlenika a kada je riječ o nasilju u porodici kao i po pitanju zaštite žrtava nasilja u porodici?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko ste u proteklih godinu dana zaprimili prijava protiv policijskih službenika i to koliko je bilo prijavljenih za nezakonite radnje i postupke?


15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Tražim da mi dostavite sve statističke podatke vezano za broj prijava nasilja u porodici u posljednje tri godine, kao i informaciju o tomeu kom stadiju su ti slučajevi, kako su okončani?


Arijana Memić

03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Iz Tužilaštva je potekla info da Vi (Sabina Sarajlija) znate da je Dalida Burzić nezakonito otuđila dokumentaciju iz Kantonalnog tužilaštva KS a koja se odnosi na predmet Dženan Memić. Koje radnje ste poduzeli po tom pitanju?


03.10.2023
Puni tekst pitanja:

Koji su pravnii/ili stvarni razlozi iz kojih vještačenje u predmetu malodobne Nadin Smajlović nije moglo biti povjereno vještacima u BiH, već se isto moralo povjeriti organima Republike Srbije?