Zastupnička pitanja

Damir Marjanović

Damir Marjanović

10.08.2021
Puni tekst pitanja:

• Da Vlada Kantona Sarajevo rebalansom budžeta za 2021. i nacrtom budžetom za 2022 godinu predvidi i obezbijedi sredstva za finansiranje studija u akademskoj 2021/2022 godini koji realiziraju samofinansirajući redovni studenti Univerziteta u Sarajevu a koji su položili sve ispite iz prethodne školske godine prosjekom većim od 8.0.


10.08.2021

Damir Marjanović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se svim zastupnicima u roku od sedam dana od prijema ove Inicijative dostavi dokument pod nazivom „Predmetni kurikulum Društvo“.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

• U kojem iznosu je budžet Bosanskog kulturnog centra bio uvećan sredstvima za namjenu održavanja funkcioniranja Colegium artisticuma u periodu zadnjih 5 godina?
• Molim da mi se dostavi tačan pregled utrošenih sredstava za ovu namjenu u istom periodu!


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

• Pokrećem inicijativu da se zabrani parkiranje automobila u kompleksu Centra Skenderija Sarajevo, na poziciji koja ujedno predstavlja i dio krovnog prostora Colegium artisticum-a. Napominjem da je ovom praksom značajno narušena građavinska struktura ovoga dijela objekta, te da je ista značajno doprinijela devastiranju ovoga prostora. Insistiram da se odluka donese urgentno, najkasnije u roku od sedam dana od prijema ove inicijative!