Statistika pitanja i inicijativa po organima

Proslijeđeno: Kolegij Skupštine
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
7
Proslijeđeno: Vlada Kantona
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 41
Pitanje Odgovoreno 101
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 30
Inicijativa Odgovoreno 51
Inicijativa Djelomično odgovoreno 4
Ukupno:
229
Proslijeđeno: Ministarstvo pravde i uprave
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 4
Pitanje Odgovoreno 17
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
26
Proslijeđeno: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 3
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Ministarstvo saobraćaja
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 9
Pitanje Odgovoreno 31
Inicijativa Neodgovoreno 8
Inicijativa Odgovoreno 28
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Ukupno:
78
Proslijeđeno: Ministarstvo unutrašnjih poslova
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 5
Pitanje Odgovoreno 29
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 10
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
47
Proslijeđeno: Ministarstvo privrede
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 11
Pitanje Odgovoreno 33
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 5
Inicijativa Odgovoreno 6
Ukupno:
56
Proslijeđeno: Ministarstvo finansija
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 20
Inicijativa Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 8
Ukupno:
34
Proslijeđeno: Ministarstvo zdravstva
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 17
Pitanje Odgovoreno 69
Inicijativa Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 24
Ukupno:
116
Proslijeđeno: Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 27
Pitanje Odgovoreno 44
Pitanje Djelomično odgovoreno 2
Inicijativa Neodgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 19
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
105
Proslijeđeno: Ministarstvo kulture i sporta
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
10
Proslijeđeno: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 7
Ukupno:
18
Proslijeđeno: Ministarstvo za boračka pitanja
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 12
Inicijativa Odgovoreno 5
Ukupno:
20
Proslijeđeno: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 9
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Ukupno:
15
Proslijeđeno: Kantonalna uprava civilne zaštite
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Zavod za izgradnjui Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 5
Ukupno:
5
Proslijeđeno: Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Kantonalna agencija za privatizaciju
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Tužilaštvo KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 3
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
19
Proslijeđeno: Ministarstvi komunalne privrede i infrastrukture
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 4
Pitanje Odgovoreno 13
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Inicijativa Djelomično odgovoreno 2
Ukupno:
23
Proslijeđeno: Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 2
Pitanje Odgovoreno 24
Inicijativa Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 8
Ukupno:
36
Proslijeđeno: SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
9
Proslijeđeno: Vlada FBIH
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: JKP Sarajevo Šume
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: KJKP ZOI84
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: KJKP VIK
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
4
Proslijeđeno: KJKP Toplane
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: KJKP Sarajevogas
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: KJKP Rad
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Služba za zapošljavanje KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Fond KS za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: ADS F BIH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: JU Studentski centar
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Ministarstvo sigurnosti BiH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Sudenski centar
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Pravobranilaštvo KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 3
Ukupno:
6
Proslijeđeno: Agencija za državnu službu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 4
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Grad Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: JP Auto ceste F BiH
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Općina Novi Gead Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Komesar UP
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: KJKP Gras
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: ZZO KS
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 3
Pitanje Odgovoreno 3
Ukupno:
6
Proslijeđeno: JU Apoteke Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo za 2016. godinu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 9
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 4
Inicijativa Odgovoreno 3
Ukupno:
24
Proslijeđeno: Centralna izborna komisija
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3
Proslijeđeno: sva ministarstva
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Direkcija za puteve
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Općina Novo Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
4
Proslijeđeno: Kabinet Predsjedavajuće
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Kabinet premijera
Vrsta Status pitanja
Pitanje Odgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Turistička zajednica Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Farmaceutski fakultet u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
2
Proslijeđeno: Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika SDA
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika Naša stranka
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika SBB BiH
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika DF-SDP
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub zastupnika BOSS-samostalni zastupnik Nermin Bjelak
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Klub samostalnih zastupnika Pindžo, Bukva, Akšamija i Mehmedagić
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Općina Stari Grad Sarajevo
Vrsta Status pitanja
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
1
Proslijeđeno: Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine
Vrsta Status pitanja
Pitanje Neodgovoreno 1
Ukupno:
1