Zastupnička pitanja

Jasmina Bišćević-Tokić

Jasmina Bišćević-Tokić

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16), upućujem inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo da obzirom da, prema dostupnim informacijama Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS je ranijih godina organiziralo posjete Memorijalnom centru za sve srednjoškolce drugih razreda, te da su profesori historije učenicima tom prilikom prenosili historijske činjenice vezane za period agresije na Bosnu i Hercegovinu od 1992. do 1995. godine, s posebnim osvrtom na događaje koji su prethodili julu 1995. godine, zatim danu pada Srebrenice, kao i opis događaja koji su uslijedili nakon toga, predlažem da zbog trenutne epidemiološke situacije i pandemije COVID 19,učenici i nastavnici koriste dostupne digitalne izložbe ili virualne ture ili na drugi način, u saradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica organiziraju online edukaciju učenika.


02.09.2020

Jasmina Bišćević-Tokić

29.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje video nadzora u Velikom parku gdje se nalazi skulptura oca Rame koji doziva svog sina Nermina.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za skrining program dojki za žene u dobi od 55 do 65 godina starosti.


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

Odluka o izuzeću ministrice Bogunić


28.11.2019
Puni tekst pitanja:

“Koji su kriteriji za izbor članova komisija pri ministarstvima Kantona Sarajevo, te da li osobe koje su penzionisane mogu biti članovi istih?”


Jasmina Bišćević-Tokić

03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasminka Bišćević Tokić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu ispred Kluba zastupnika SDA “za formiranje Fonda za dječiju zaštitu u Kantonu Sarajevo”.


03.10.2019
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasminka Bišćević Tokić na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo da obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo da se poveća iznos novčane pomoći nakon porođaja ženi-majci koja nije u radnom odnosu i da iznosi 405 KM.