Zastupnička pitanja

Vibor Handžić

Vibor Handžić

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za sanaciju dječijeg igrališta u sklopu vrtića Dječiji grad (MZ Olimpijsko naselje)


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje ograničenja brzine motornim vozilima i drugim vrstama prevoza u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva na 30 km/h


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uvođenje zvučne signalizacije u vozilima javnog prevoza u KS


30.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za kreiranje jedinstvene web str Min.kulture i sporta KS za ustanove kulture KS


Vibor Handžić

25.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za osnivanje Fonda za nauku, inovacije i razvoj Kantona Sarajevo


Vibor Handžić

17.04.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje saobraćajnog znaka za „slijepu ulicu“, koja je krak ulice Hamdije Pozderca (mjesna zajednica Staro Hrasno)


17.04.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za pokretanjem aktivnosti sa ciljem obnove Mosta malezijsko – bosanskohercegovačkog prijateljstva u naselju Čengić Vila.


Vibor Handžić

05.04.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim zastupničku inicijativu za postavljanje znakova „djeca na putu" i „Škola u blizini", kao i potencijalno ograničavanje maksimalne brzine kretanja u ulici Alipašina kod broja 41.


03.04.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole Stari Ilijaš.

Obrazloženje:

Naime, u prethodnom mandatu po ovom pitanju, ministarstvu saobraćaja KS obraćali su se određeni zastupnici, kao i Savjet Mjesne zajednice Stari Ilijaš. U odgovoru ministarstva saobraćaja navedeno je da je navedena inicijativa u nadležnosti Direkcija za ceste KS. U odgovoru koji sam dobio od Direkcije za ceste KS, a na osnovu inicijative upućene na 1. radnoj sjednici SKS, navedeno je da je upravo Ministarstvo saobraćaja nadležno za svjetlosnu signalizaciju, a da je pitanje stacionarnih radara nadležnost Ministarstva unutrašnjih poslova.

Svakodnevno veliki broj učenika prilikom pristupa ovoj školi moraju prelaziti preko regionalne ceste R-445, koja prolazi pored škole. Iako postoje instalirani usporivači, ogroman je broj nesavjesnih vozača koji i dalje velikom brzinom prolaze pored škole, čime je svakodnevno ugrožena sigunost djece. Pored svjetlosne signalizacija, bilo bi potrebno, u saradnji sa ministarstvom unutrašnjih poslova, postaviti i stacionarni radar, kako bi se dodatno povećala sigurnost učenika.


Vibor Handžić

26.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da se ubuduće, taksene marke koje građani kupuju za potrebe usluga Općinskog suda i ZK ureda, umjesto na trafikama kupuju na automatima, koji će biti postavljeni u prostorijama navedenih institucija.

· Da se prilikom izrade Budžeta Kantona Sarajevo za 2023. godinu planira kupovina navedenih automata


Vibor Handžić

26.01.2023
Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za postavljanje svjetlosne signalizacije i stacionarnog radara u blizini Osnovne škole Stari Ilijaš.


26.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade, koji je povučen sa dnevnog reda na jednoj od prethodnih sjednica.


26.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi izrada Prijedloga Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone?.