Zastupnička pitanja

Neira Dizdarević

Neira Dizdarević

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
Puni tekst pitanja:

astupničku inicijativu:

“Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove KS da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020
Puni tekst pitanja:

astupničku inicijativu:

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da provede SVE obaveze iz UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO shodno članu 7. (Službene novine KS 21/19), a naročito pitanja i odgovore, te inicijative zastupnika Skupštine KS.”


17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020