Zastupnička pitanja

Kristina Petrović

Kristina Petrović

06.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Roditeljska kuća - Sarajevo - Srce proglasi od posebnog značaja za Kantona Sarajevo


20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu aktivnosti na povećanju stepena sigurnosti u blizini osnovne škole Edhem Mulabdić


Kristina Petrović

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Klub SDP BiH Sarajevo pokreće inicijativu da se u okviru minute šutnje, nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine, oda počast i za sve poginule borce Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje fonda mobilnosti mladih u Kantonu Sarajevo