Zastupnička pitanja

Kristina Petrović

Kristina Petrović

19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za rekonstrukciju fudbalskog terena, tačnije postavljanje vještačke trave i drenažnog sistema na terenu fudbalskog stadiona Hakija Mršo u Vogošći


19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za subvencioniranje građevinske građevinske rente za mlade bračne parove koji prvi put rješavanju stambeno pitanje

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, broj: 05/03-19-5869-160/24 od 25.04.2024. godine


19.03.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za postavljanje barijera-stubića u ulici Bistrik (uz Carevu džamiju, Isa Begov hamam i hotel)


Kristina Petrović

20.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se poduzmu aktivnosti na povećanju stepena sigurnosti u blizini osnovne škole Edhem Mulabdić


06.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Roditeljska kuća - Sarajevo - Srce proglasi od posebnog značaja za Kantona Sarajevo


Kristina Petrović

31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Klub SDP BiH Sarajevo pokreće inicijativu da se u okviru minute šutnje, nakon intoniranja himne Bosne i Hercegovine, oda počast i za sve poginule borce Narodno-oslobodilačkog rata 1941-1945.


31.05.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za uspostavljanje fonda mobilnosti mladih u Kantonu Sarajevo