Zastupnička pitanja

Faruk Selmanović

Faruk Selmanović

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, Dekanu Fakulteta političkih nauka i Instituciji ombdusmena za ljudska prava BIH zašto se ne sprovodi član 67. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo koji precizira prava na individualizaciju u postupku realizacije nastavnog procesa studentima sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom u kantonu Sarajevu koji studiraju na Univerzitetu u Sarajevu?
Naime, naša sugrađanka je dijete sa poteškoćama i kao takva je završila redovno osnovnu i srednju školu (po prilagodjenom programu) i od 2020 godine redovno je upisana na FPN Univerziteta u Sarajevu/ odsjek socijalni rad, na prijedlog i asistenciju Ureda za podršku studentima. Studentica je izgubila prošlu godinu obzirom da je studirala po redovnom programu a ne po prilagodjenom programu kako zakonska regulativa nalaže. Na sastanku sa dekanom FPN rečeno je da imaju određene probleme sa profesorima obzirom da pomoć/asistenciju za takve studente treba da obezbjedi Ured za podršku studentima, a poslije tog sastanka drugi semestar u prošloj godini je imala asistenta od strane Ureda kao i pomoć u svojstvu svjedoka prilikom usmenog polaganja ispita (obzirom da studentica ispite ne može polagati pismeno). Na tom sastanku je bilo dogovoreno da će se pokušati naći rješenje da joj se omogući studiranje po prilagodjenom programu, medjutim evidentno da od strane predmetnih profesora nije bilo dobre volje i razumjevanja tako da, do dana današnjeg nije učinjeno ništa po tom pitanju. Studentica je imala u prošloj godini sve potpise obzirom da je redovno pratila predavanja a u ovoj godini istih je oslobodjena. Što se ispita tiče u

prošloj godini je dala par parcijala i ali za polaganje integralnih ispita jednostavno nisu imali razumjevanja.

Tražim da mi se hitno dostave sve informacije vezano za ovaj slučaj, ali i zahtjevam od nadležnih institucija da mi odgovore ko je i zašto suprotno odredbama člana 67. stav (2). Zakona o visokom obrazovanju KS zaustavio studiranje osoba sa invaliditetom?

Pozivam Instituciju ombdusmena za ljudska prava BIH da se uključe u nadležni slučaj kako bi omogućili jednako pravo za studirenje svim studentima u Kantonu Sarajevo.


Faruk Selmanović

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Na protokol Kantona Sarajevo zaprimljen je dopis na upoznavanje, broj 193/2022 od 08.11.2022 godine, koji je upućen na ruke ministra zdravstva gosp. Harisa Vranića.

Na dopis koji je upućen od strane Saveza ratnih vojnih invalida KS do danas nikad nije odgovoreno. Također isti dopis je upućen na ruke direktorice ortopedske kuće OTTO BOCK d.o.o. Sarajevo, na koji također nikad nije odgovoreno.

U dopisu Saveza ratnih vojnih invalida se navodi da je dana 11.03.2022. godine održan sastanak sa ortopedskom kućom OTTO BOCK d.o.o. Sarajevo, na kojem je dogovoreno da se uradi donacija za dva visokokvalitetna i sofisticirana ortopedska pomagala, podlakatna proteza ruke i nadkoljena proteza noge, te da se pošalju imena i prezimena za proteze. U dopisu iz Saveza ratnih vojnih invalida navode da su na portalu javnih nabavki Ministarstva zdravstva koji je objavljen 14.10.2022. godine, vidjeli da je ortopedska kuća OTTO BOCK tu donaciju fakturisala Ministarstvu zdravstva KS. S obzirom da se radilo o većoj sumi novca a radilo se samo o dvije proteze, poslali su dopis u kojem traže odgovor na ruke ministra Vranića.

Zahtjevam da me hitno kao zastupnika informišete i izvršite analizu, kao i usmjereni inspekcijski nadzor da li se radi o donaciji ili ne.

Ako se ne radi o donaciji, kako je moguće da je ova ortopedska kuća direktno kontaktirala Savez, jer je moralo ići na tender? Koliko je isplaćeno sredstava iz Ministarstva zdravstva, ako nije bila donacija? Koje su sve ortopedske kuće dobile sredstva iz Ministarstva zdravstva i koliko je dobila ortopedska kuća OTTO BOCK u zadnje dvije godine?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, Rektoru Univerziteta u Sarajevu, zbog čega Rektorat Univerziteta u Sarajevu nije potpisao Odluku Vijeća Elektrotehičkog fakulteta u Sarajevu o izboru dekana?

Izbor dekana ETF-a je izvršen na osnovu Javnog konkursa čiji tekst je identičan tekstu konkursa na svim drugim fakultetima. Naime ovdje se problematizira tekst konkursa, iako identican tekst nije problematiziran na ostalim fakultetima čije Odluke o izboru rukovodioca je potpisan.

Nadalje tražim da se Rektorat očituje zbog čega nije blagovremeno reagovao (prije objave ili u toku trajanja konkursa), ukoliko je smatrano da tekst konkursa nije uskladjeno sa Zakonom, a isti je objavljen na web stranici Univerziteta u Sarajevu? Da li se svjesno čekalo da se okonča kompletna procedura i reagira kad bude izabran dekan.

Rektorat je bio u obavezi ne objaviti tekst konkursa na web stranici Univerziteta u Sarajevu ukoliko je smatrano da postoji nilo kakva njegova zakonska neuskladjenosti i zatražiti da se isti uskladi sa zakonom, a što nije učinjeno