Skupštinski odbori

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo

  1. Adis Šečić,
  2. Esad Solak,
  3. Jasmin Idrizović,
  4. Kenan Kapo,
  5. Branislav Bunjevac,
  6. Mensud Cibra,
  7. Mineta Hrvat
 

Odbor za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo

  1. Esad Solak, predsjedavajući,
  2. Senad Hasanspahić, član,
  3. Branislav Bunjevac, član,
  4. Nermin Halilagić, član