Skupštinski odbori

Nezavisni odbor Skupštine Kantona Sarajevo

 1. Kenan Kapo,
 2. Esad Solak,
 3. Jasmin Idrizović,
 4. Adis Šečić,
 5. Branislav Bunjevac,
 6. Mensud Cibra,
 7. Mineta Hrvat
 

Odbor za žalbe javnosti Skupštine Kantona Sarajevo

 1. Esad Solak, predsjedavajući,
 2. Muamer Kosovac, član,
 3. Senad Hasanspahić, član,
 4. Branislav Bunjevac, član,
 5. Nermin Halilagić, član