Zastupnička pitanja

Vedrana Vujović

Vedrana Vujović

26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi KS da u drugoj polovini 2024. godine predvidi sredstva u iznosu od približno 5 500 000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije za rješavanje stambenog pitanja mladih po pozivu iz 2023. god.u visini od 10 000 KM


26.02.2024
Puni tekst pitanja:

Da li će oblast slobode okupljanja u KS biti uređena u skladu sa međunarodnim standardima i preporukama OSCE-a, Evropske komisije i preporuka civilnog društva, a na način da se izvrše izmjene postojećeg Zakona o slobodi okupljanja KS ili donese novi zakon


Vedrana Vujović

03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Kako su rashodovani i gdje su deponovani stari tramvaji - tramvaji koji više ne voze na relaciji Ilidža-Baščaršija?


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Zašto su se pravili kriteriji i bodovali aplikanti prilikom prijave na program Subvencioniranje mladih pri rješavanju stambenogpitanja, akoćete podijeliti novac linearno-uiznosu od4800 KM-za sveone koji su ispunili kriterije, čime nećete ispuniti obećanje


03.01.2024
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije iz oblasti inkluzije supervizije koja treba sadržavati:....


Vedrana Vujović

24.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za hitnu sanaciju stepeništa na Ciglanama u ulici Husrefa Redžića-Avde Hume


24.11.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj je fazi projekat izrade Socijalne karte u Kantonu Sarajevo?


Vedrana Vujović

15.11.2023
Puni tekst pitanja:

Molim da mi odgovorite i dostavite informacije vezane za projekat SchoolFood4Change a koja se tiču:članova i članica grupe koji učestvuju u projektu, partnere na projektu, obrazovno-odgojne javne ustanove koje će realizovati projekat, vremenski rok..?


Vedrana Vujović

04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za donošenje zakona o Gorskoj službi spašavanja KS


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu kojih zakonskih odredbi su dodijeljene specijalizacije za 2023. godinu tj kako su utrošena 4 miniona KM iz Budžeta KS i Ministarstva zdravstva za ovu namjenu?


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj su fazi sljedeći projekti: Projekat utopljavanja javnih objekata, Projekat daljinskog grijanja, Rekonstrukcija kotlovnice ..

Odgovor:

Odgovor Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, broj: 05/01-04-42543-26/23 od 28.12.2023. godine


04.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu i dostavljanje Izvještaja o realizaciji projekta/programa za finansiranje/sufinansiranje projekata, programa i aktivnosti neprofitnih organizacija i dr. pr.l.sa područja Srebenice, Milića, Vlasenice, Zvornika, Višegrada i Rogatice


Vedrana Vujović

28.07.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za dostavu informacije o utrošku sredstava iz Budžeta KS za Finansiranje specijalizacija u iznosu od 4.000.000 KM, te programima koje zajednički implementiraju Zavod zdravstvenog osiguranja KS i Ministarstvo zdravstva KS


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i stručnim institucijama iz oblasti bezbjedosti, da hitno i bez odlaganja predlože cjelovit program mjera i aktivnosti za povećanje opšte bezbjednosti na području Kantona Sarajevo, sa posebnim fokusom na podizanje bezbjednosti u saobraćaju.

Odgovor:

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS/Uprava policije


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Ministru saobraćaja, Adnanu Šteti:

Koliko je Ministarstvo saobraćaja KS izdalo Rješenja o privremenoj izmjeni režima saobraćaja u toku izvođenja radova na javnoj cesti za komunalna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo u periodu od 01.03.2023.godine do danas?

i

Ministru komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja i zaštite okoliša, Almiru Bečareviću:

Koliko radova u pojasu javne ceste su izvela preduzeća koja se nalaze pod vašim resorom u periodu od 01.03.2023.godine do danas?

Odgovor:

Odgovor Ministarstva saobraćaja KS, broj: 01-04-24618-14/23 MS od 09.08.2023. godine


30.05.2023
Puni tekst pitanja:

Imajući u vidu mjere koje je Vlada Kantona Sarajevo donijela na sjednici 28.5.2023. godine, a jedna od njih je i pojačan rad presretača,

koliko funkcionalnih vozila presretača ima jedinica za saobraćaj MUP-a KS, imajući u vidu da nedavno nabavljeno T-roc vozilo nije presretač koji ima integrisane kamere u vozilu, nego nadzorno vozilo sa vanjskim kamerama i dizelskim motorom 1.6?

S tim u vezi, koji su materijalni nedostaci jedinice sa saobraćaj da bi preventivno djelovali na ulicama Kantona Sarajevo?


Vedrana Vujović

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Da li i u kojem obimu ministarstvo radi na tome da građanima Kantona Sarajevo, a posebno korisnicima prava i usluga Ministarstva i institucija/ustanova pod njegovom ingerencijom, poboljša pristupačnost.

Pristupačnost se u ovom smislu najprije odnosi na fizički pristup institucijama i ustanovama u kojima, prevashodno osobe sa invaliditetom, ostvaruju prava propisane zakonom, a sami ulazi u zgrade institucija su nepristupačne.

Dalje, u smislu pristupačnosti informacijama o načinima ostvarivanja prava i obaveza, da li je u planu efikasija komunikacija sa građanima kao i poboljšanje uslova rada i kapaciteta u javnim ustanovama