Zastupnička pitanja

Igor Stojanović

Igor Stojanović

09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu za otvaranje budžetske stavke KK Bosna u iznosu od 2 miliona KM


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Da li će Vlada KS obezbijediti sredstva za penzionisane uposlenike GRASa koji već 7 godina čekaju da počnu ostvarivati pravo na penziju? Obzirom da grupi bivših uposlenika nikada nisu uplaćeni doprinosi za njihov rad, da li će I kada ovo pravo ostvariti?


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Predlažem da se pokrene inicijativa i izvrše izmjene i dopune Odluke o držanju stoke na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo",br.17/16) iz slijedećih razloga :

– Pogrešne primjene osnova na osnovu čega je donesena Odluka o držanju stoke na području

Kantona Sarajevo ( član 38. Zakona o stočarstvu “Službene novine FBiH br. 66/13);

– Nepotpunog i nedovoljno definisanog nadzora u sprovođenju i nadziranju odluke;

– Nepostojanje odgovornosti u smislu sankcija za nesprovođenje i nepoštivanje navedene odluke

– Zbog zastarjelih odluka općina u kojima nisu jasno definisane zone u kojima je dozvoljeno, odnosno zabranjeno držanje stoke, nepostojanje kartografskog prikaza zona


09.03.2022
Puni tekst pitanja:

Pošto je ustaljena praksa da sportisti u ekipama nemaju ljekarska uvjerenja, molim Ministarstvo sporta i kulture da dostavi spisak svih klubova registrovanih u Kantonu Sarajevo sa informacijom da li takmičari imaju ljekarska uvjerenja?


Igor Stojanović

16.09.2021

16.09.2021
Puni tekst pitanja:

KJP Sarajevošume su prijavile nezakonite radnje I nezakonit tok novca kroz ugovore o privremenim I povremenim poslovima. Prethodne Uprave u toku 2016.godine I 2018.godine, što su bile I izborne godine, su kroz ove ugovore na osnovu fiktivnih računa isplaćivale godišnje oko 500 000 KM fizičkim licima. Prema navodima grupe radnika, taj novac je kasnije vraćan u ruke dvojice ljudi. Inspekcija je kaznila KJP Sarajevošume za ove Ugovore jer su pravno formalno manjkavi. Ova prijava je upućena Uredu za borbu protiv korupcije I upravljanje kvalitetom. Moje pitanje je u kojoj fazi je ova prijava I kada ćemo dobiti rezultate istrage?


16.09.2021
Puni tekst pitanja:

Zastupnička pitanja:
• Da li je još na snazi Sporazum br 27/01-14-22936-1-1/08 potpisan sa Općinom Ilijaš?
• Da li je Općina Ilijaš opravdala 1.000.000,00 KM koje je dobila po osnovu navedenog sporazuma u namjeri za opremanje lokacije “Banovac” u Ilijašu?
• Da li je Općina Ilijaš izvršila obaveze iz Sporazuma koje se odnose da će obavezati potencijalnog investitora da isporuči 40% stambenih jedinica za potrebe Ministarstva komunalne privrede, prostornog uređenja, građenja I zaštite okoliša, kao i prodaju istih po dogovorenoj cijeni čija kalkulacija će biti stvarni troškovi gradnje uvećani za 10%, a koji bi se prodavali prvenstveno mladima?
• Tražim da mi dostavite sve dokumente vezane za predmet od potpisivanja Sporazuma i Anexa br. 1. Sporazuma?
• Obzirom da postoji osnovana sumnja da su dodjeljena sredstva nenamjenski utrošena ili da su utrošena namjenski na način da se pogoduje investitoru sa 1.000.000,00 KM , molimo Vas da nam odgovorite da li namjeravate poduzeti sve pravne radnje prema odgvornim licima Općine Ilijaš, u namjeri da se zaštiti interes Kantona Sarajevo?


Igor Stojanović

19.05.2021
Puni tekst pitanja:

"Vrijeme za prelaz na Titovoj ulici između Alipašine dzamije  i Zavoda za javno zdravstvo FBIH je veoma kratko. Građani često trčeći pokušavaju stići za vrijeme zelenog svjetla na drugu stranu. Čak se i prave skečevi na društvenim profilima u vezi ovog prelaza. Molim da Ministarstvo saobraćaja pokrene inicijativu da se riješi pitanje ovog prelaza."


19.05.2021

19.05.2021

Igor Stojanović

19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Sportski savezi KSS arajevo, klubovi registrovani u KS, a tako i savezi na državnom nivou među svojim
takmičarima imaju uzraste od sedam godina, kadete , juniore, seniore i veterane koji učestvuju i
takmiče se i u saveznim rangovima.
Kako se može desiti da takmičari nemaju izvađena ljekarska uvjerenja , a takođe i takmičarske
kartone u pojedinim sportovima? Čija će biti odgovornost kad se neko povrijedi ili zbog zdravlja ne bi
smio da se bavi sportom? Mnogi sportski savezi u statutu imaju obaveze ali ih ne ispunajvaju. Molim
Ministarstvo sporta KS da se angažuje po ovom pitanju i utvrdi koji sportski savezi, klubovi to ne rade i
poduzmu određene sankcije prema istima, te da me izvjeste koji subjekti se ne pridržavaju ovih stvari.


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

1.Da li su respiratori ACM812A tzv. malina respiratori upisani u Registar medicinskih sredstava odobrenih za
upotrebu u BiH od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, te su na taj način ispunjeni svi
zakonski uslovi za njihovo korištenje u zdravstvenim ustanovama na teritoriji BiH shodno Zakonu o lijekovima i
medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine („Službene novine BiH“, broj 58/08), kao i drugim zakonskim i
podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast?
2. Ukoliko nisu registrovani, da li su se kao takvi mogli koristiti na pacijentima hospitaliziranim na KCUS-u?


19.04.2021
Puni tekst pitanja:

Svake godine Kanton Sarajevo dobije više miliona KM od posebnih vodnih naknada ( PVN ). Koliko je
novca dato općinama za zaštitu izvorišta i za vodozaštitne zone oko istih prema važećim zakonskim
propisima u zadnjih pet godina.
Molim da mi se po općinama dostavi cifre koje koje su date općinama za gore navedenu namjenu
pojedinačno.


Igor Stojanović

27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- Po čijem nalogu i zašto su na saslušanje pozvani Predsjednik i Potpredsjednik Saveza Antifašista BiH, Sead Đulić i Nijaz Skenderagić?

- Iz kojih stranaka su se vršili pritisci na policijskog komesara da to naredi?


27.08.2020
Puni tekst pitanja:

- Kako je moguće da se realizacija projekta na rekonstrukciji bazena na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) radi suprotno u odnosu sa projektnom dokumentacijom za koju je Opština Centar izdala odobrenje za građenje 2005.godine pod brojem 07-23-2254/05.
- Sredstva za realizaciju tog projekta u iznosu od 1.700.000 KM trebalo je da osigura Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo, a stručno tehnički nadzor nad izvođenjem radova je vršio i vrši Zavod za izgradnju KS. Ako se bazen ne gradi u skladu sa projektnom dokumentacijom, da li je Vlada KS doznačila predviđeni iznos novca I ako jeste, zašto?


27.08.2020