Zastupnička pitanja

Miomirka Melank

Miomirka Melank

26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izvršenje nadzora nad radom Kantonalne Ljekarske komore


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa za izradu kategorizacije prema pravilniku Zavoda ili prema pravilniku o kriterijima vrednovanja, podjeli i kategorizaciji nacionalnih spomenika Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da se Dom mladih u Skenderiji nazove Dom mladih "Želimir Altarac-Čičak"


26.10.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa da Ministarstvo kulture i sporta KS preuzme nadležnost nad upravljanjem Kantonalnim javnim preduzećem Skenderija d.o.o


Miomirka Melank

19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih strukovnih udruženja profesionalaca iz oblasti kulture od posebnog značaja za Kanton Sarajevo.

Prije proglašenja, potrebno je formirati stručnu komisiju sastavljenu od osoba sa rezultatima u oblasti kulture, ustanoviti kriterije za izbor udruženja (godine rada, kvalitet i broj projekata, uticaj na kulturnu scenu, značaj za kulturne radnike itd.), a potom raspisati javni poziv i proglasiti temeljna strukovna udruženja od značaja za Kanton Sarajevo


Miomirka Melank

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Na osnovu člana 106. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", brojevi 25/10, 14/11, 19/11, 7/12, 26/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Vladi Kantona Sarajevo upućujem inicijativu o proglašenju temeljnih institucija kulture Bosne i Hercegovine od posebnog značaja za Kanton Sarajevo:

- Zemaljski muzej BiH,

- Umjetnička galerija BiH,

- Historijski muzej,

- Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH,

- Kinoteka BiH,

- Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH i

- Biblioteka za slijepa i slabovida lica BiH.