Zaključci sa sjednica skupštine

26.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Zakona o muzejskoj djelatnosti ;


3. Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo (hitni postupak);


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama


5. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja za obavljanje funkcije sekretara Skupštine Kantona Sarajevo;


Izvještaji radnih tjela


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar 2017. godine;


ZAPISNICI I STENOGRAMI


Izvještaj o korištenju sredstava Tekuće rezerve iz Budžeta Kantona Sarajevo za period od 01.07. do 31.12.2016. godine


25.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Nacrt zakona o policijskim službenicima Kantona Sarajevo;


3. Nacrt zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije


4. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju


5. Nacrt zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izboru predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih i članova stalnih radnih tjela Skupštine Kantona Sarajevo


7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina Kantona Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru za boračka pitanja Kantona Sarajevo za potpis predugovora i ugovora o kupnji stanova i udruživanja sredstava za kupnju i sličnih pravnih poslova kojim Ministarstvo za boračka pitanja dodjeljuje stanove u vlasništvo


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo za 2017. godinu


10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Kantonalnog stambenog fonda Sarajevo


11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe za 2017. godinu


12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan prihoda i rashoda za 2017. godinu Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe


13. d. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Veterinarska stanica” d.o.o. Sarajevo


13. a. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća Centar “Skenderija” d.o.o. Sarajevo


13. c. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama “Sarajevo - šume” d.o.o. Sarajevo


13. b. Prijedlog odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog preduzeća “Poljoprivredno dobro Butmir” d.o.o. Sarajevo – Ilidža


14. c. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Porodično savjetovalište”


14. e. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Gerontološki centar”


14. b. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU “Kantonalni centar za socijalni rad”


14. d. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”


14. a. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju JU Terapijska zajednica – Kampus Kantona Sarajevo