Tačke dnevnog reda po sjednicama

42.RADNA SJEDNICA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


Izvještaj o radu policijskog komesara Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za vremenski period april-juni 2021. godine


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


I nastavak 41.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

17. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo-skraćeni postupak;


7. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama Kantona Sarajevo- skraćeni postupak


8. Nacrt Zakona o javnom prijevozu putnika u Kantonu Sarajevo


9. Nacrt Zakona o cestama Kantona Sarajevo


10. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom


11. Nacrt Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021.-2027. godine


13. Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Institut za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja Kantona Sarajevo;


14. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na nacrt ugovora o kupoprodaji u stambenom objektu 3-D, izgrađenom u naselju Rosulje, općina Vogošća, koji će Fond Kantona Sarajevo za izgradnju stanova za članove porodica šehida i poginulih boraca, ratne vojne invalide, demobilizirane borce i prognane osobe, kao Prodavac, zaključiti sa kupcima nekretnine (Lejla Ljutović Džabija i Adnan Džabija)


15. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o poslovnoj saradnji kojim se regulišu međusobni odnosi na zajedničkoj realizaciji Projekta izgradnje objekta Javne ustanove Osnovna škola „Pofalići“ sa vanjskim uređenjem sa Općinom Novo Sarajevo i Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo i davanju saglasnosti Ministrici za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo da potpiše navedeni Sporazum;


41.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo;


3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sportu-skraćeni postupak


4. Prijedlog Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Kantona Sarajevo


5. Prijedlog Zakona o kažnjavanju govora mržnje Kantona Sarajevo


12. Prijedlog Odluke o prihvatanju ostavke i potvrđivanju rješenja o razrješenju ministrice Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo


16. Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo za 2020. godinu


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za period januar - juni 2021. godine


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juni 2021. godine


ZAPISNICI I STENOGRAMI


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec juli 2021. godine


40.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo ONLINE

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


1. Informacija o epidemiološkoj situaciji u Kantonu Sarajevo


3. Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća-skraćeni postupak


4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo-skraćeni postupak;


5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju-skraćeni postupak