Zaključci sa sjednica skupštine

30.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


INFORMATIVNI MATERIJALI


IZVJEŠTAJI RADNIH TJELA


ZAPISNICI I STENOGRAMI


29.radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;


3. Prijedlog odluke o proglašenju Amandmana L do LV na Ustav Kantona Sarajevo;


4. Prijedlog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;


5. Prijedlog zakona o srednjem obrazovanju;


Informacija o ostvarivanju prava po osnovu nezaposlenosti u Kantonu Sarajevo u 2016. godini


IZVJEŠTAJI RADNIH TIJELA


STAVOVI VLADE KANTONA SARAJEVO


Informacija o stanju kriminaliteta, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja na području Kantona Sarajevo za mjesec mart 2017. godine


-Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru inspektora za zaštitu od požara MUP Kantona Sarajevo u prostorijama "Hetig" d.d. upravitelja stambenog objekta u ulici Geteova br.2, nakon požara koji se dogodio 06.02.2017. godine u ulici Geteova 2/11 , u kome su stradale dvije osobe.


Nastavak rada 28. radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

10. Izvještaj o radu Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2016. godine


11. Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za 2016. godinu;


12. Izvještaj o izvršenju sankcija u Kantonu Sarajevo za 2016. godinu.


13. Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo;


28.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


2. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima (hitni postupak)


3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj čistoći (hitni postupak);


4. Prijedlog zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa Izvještajem o provedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade


5. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD-a) za „Projekat vodovod Sarajevo“


6. Prijedlog odluke o usvajanju "Bilansa energetskih potreba Kantona Sarajevo za 2017. godinu".


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za 2017.godinu;


8. m. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;


8. b. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. j. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo za 2017. godinu


8. g. Prijedlog dluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu za 2017. godinu;


8. d. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2017. godinu