Tačke dnevnog reda po sjednicama

31.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo

1. Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori


INFORMATIVNI MATERIJAL


Nastavak rada 30.Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo

2. Prijedlog zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona Sarajevo


3. Prijedlog zakona o visokom obrazovanju


4. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo;


5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo


6. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora za otkup zemljišta u cilju proširenja gradskog groblja “Vlakovo”, označenog kao parcela k.č.765 K.O. Vlakovo površine 7.900 m2, 766 K.O. Vlakovo površine 9.728 m2, k.č., i k.č.764 K.O. Vlakovo površine 35.425 m2, ukupne površine 53.053 m2;


7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, nauku i mlade, za zaključivanje Sporazuma o izgradnji poslovnog objekta i način i uslovi korištenja istog, sa Općinom Centar, Sarajevo;


8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za osnivanje privatne srednje škole naziva: Srednja škola „MAARIF KOLEDŽ“, Sarajevo, Banjalučka bb;


9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prenošenje prava i obaveza iz Ugovora o koncesiji sa privrednog društva "NEXE" d.o.o. Sarajevo na privredno društvo "AMINA TRADE" d.o.o, Sarajevo


10. e. Program rada i finansijski plan JU Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo za 2017. godinu


10. b. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za djecu bez roditeljskog starenja" za 2017. godinu


10. g. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Disciplinski centar za maloljetnike" za 2017. godinu


10. d. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Gerontološki centar" za 2017. godinu


10. a. Program rada i finansijski plan JU "Kantonalni centar za socijalni rad" za 2017. godinu


10. f. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Porodično savjetovalište" za 2017. godinu


10. c. Program rada i finansijski plan Kantonalne JU "Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba" za 2017.godinu.


11. f. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Historijski arhiv Sarajevo za 2016. godinu


11. c. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Pozorište mladih Sarajevo za 2016. godinu


11. k. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU MESS-Međunarodni teatarski festival – Scena MESS za 2016. godinu


11. h. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej "Alija Izetbegović" za 2016. godinu


11. e. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo za 2016. godinu


11. b. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevska filharmonija za 2016. godinu


11. j. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Sarajevski ratni teatar - SARTR za 2016. godinu


11. g. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Biblioteka Sarajevo za 2016. godinu


11. l. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Kamerni teatar'55 Sarajevo za 2016. godinu


11. d. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Muzej Sarajevo za 2016. godinu


11. a. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Narodno pozorište Sarajevo za 2016. godinu


11. i. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za kulturu Kantona Sarajevo za 2016. godinu


12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen-obilježja žrtava genocida za period 01.01. - 31.12.2016. godine