Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Vedrana Vikić Musić, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Nihad Kamenjaš, Edin Subašić, Enes Husejnović


Rad komisije

Komisija za obilježavanje, čuvanje i njegovanje historijskih događaja i ličnosti


Predsjednik komisije: Elvis Vreto
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Kristina Petrović, Faruk Selmanović
Vanjski članovi:

Zilha Mastalić Košuta, Mustafa Šehić, Neira Kabaš


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Belma Kapo, Jasmin Šaljić, Damir Marjanović, Samir Avdić, Adi Kalem, Albin Zuhrić
Vanjski članovi:
Rad komisije