Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine

Kratki naziv: 
SDP BiH
Trenutno u sazivu: 
Da