Kristina Petrović

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Srba
Klub stranaka: 
Klub zastupnika Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine-SDP BiH
U sazivu: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pripadnost stranci: 
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine
Član kolegija: 
Ne
Image: 
Mail: 
Funkcija period: 
Srijeda, 19 April, 2023
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član