Elza Gaković

Saziv: 
Aktuelni
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
U sazivu: 
Ponedeljak, 21 Novembar, 2022
Pripadnost stranci: 
SAMOSTALNI ZASTUPNICI
Član kolegija: 
Ne
Mail: 
Funkcija period: 
Petak, 11 Novembar, 2022
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član