Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 24
Pitanje Neodgovoreno 6
Inicijativa Odgovoreno 12
Inicijativa Neodgovoreno 7
Ukupno:
49