Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Arijana Memić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 2
Ukupno:
3