Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Vedrana Vikić Musić, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Nihad Kamenjaš, Edin Subašić, Enes Husejnović


Rad komisije

Komisija za mlade


Predsjednik komisije: Rusmir Pobrić
Članovi komisije: Haris Zahiragić, Vedrana Vikić Musić, Vedrana Vujović
Vanjski članovi:

Kerim Crnkić, Edin Hadžihasanović, Hena Fajić


Rad komisije