Skupštinske komisije

Komisija za kulturu i sport


Predsjednik komisije: Irfan Čengić
Članovi komisije: Danijela Kristić, Miomirka Melank, Marijela Hašimbegović, Jasmin Šaljić
Vanjski članovi:

Mirsad Kadrić, Seudin Novalić


Rad komisije

Komisija za budžet i finansije


Predsjednik komisije: Davor Čičić
Članovi komisije: Danijela Kristić, Vildana Bešlija, Admela Hodžić
Vanjski članovi:

Lejlija Seferović, Azra Softić, Hamed Aljović


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Belma Kapo, Jasmin Šaljić, Damir Marjanović, Samir Avdić, Adi Kalem, Albin Zuhrić
Vanjski članovi:
Rad komisije