Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 1
Ukupno:
3