Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 2
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 6
Ukupno:
11