Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mahir Dević
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 1
Ukupno:
2