Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Vibor Handžić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 2
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 5
Ukupno:
13