Danijela KRISTIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel: 
+38733 562-045
Fax: 
+387 33 562-110