Danijela KRISTIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel: 
+38733 562-045
Fax: 
+387 33 562-110
Služba: 
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg
Ime: 
Danijela KRISTIĆ