Danijela KRISTIĆ

ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG SKUPŠTINE

Tel: 
+38733 562-112
Fax: 
+387 33 562-110
Služba: 
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo
Ime: 
Danijela KRISTIĆ