Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 1
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 1
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
6