Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Mersiha Mehmedagić
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 8
Pitanje Neodgovoreno 3
Inicijativa Djelomično odgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 14
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
28