Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Kristina Petrović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 8
Inicijativa Neodgovoreno 2
Ukupno:
10