Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Kristina Petrović
Vrsta Odgovoreno
Inicijativa Odgovoreno 4
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
7