Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Igor Stojanović, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Suada Pašić, Edin Subašić, Enes Huseinović


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Smailbegović-Gavrankapetanović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Elvis Vreto
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije