Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Faruk Kapidžić
Članovi komisije: Jasmin Šaljić, Vedrana Vikić Musić, Ilijaz Pilav
Vanjski članovi:

Nihad Kamenjaš, Edin Subašić, Enes Husejnović


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Fatima Gavrankapetanović-Smailbegović
Članovi komisije: Sebija Izetbegović, Ilijaz Pilav, Mersiha Mehmedagić
Vanjski članovi:

Arijana Halugić, Amina Mahmutović, Emir Kurtalić


Rad komisije