Statistika pitanja i inicijativa po zastupniku/zastupnici

Faruk Selmanović
Vrsta Odgovoreno
Pitanje Odgovoreno 7
Pitanje Neodgovoreno 1
Inicijativa Odgovoreno 5
Inicijativa Neodgovoreno 3
Ukupno:
16